Vzdrževanja služnostne poti je dolžnost služnostnih upravičencev

Spoštovana,

zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje. Kot sem razumel vaše vprašanje, gre v vašem primeru za situacijo, ko je edini dostop do vaše nepremičnine služnostna pot skozi gozd, dolžine 350 metrov, ki pa je v slabem stanju in nujno potrebna sanacije. Glede na to, da omenjate »služnostno pot« domnevam, da ste z občino sklenili pogodbo o stvarni služnosti, na osnovi katere ste pridobili služnost na omenjeni poti. Za nastanek služnosti je sicer poleg pogodbe o ustanovitvi služnosti potreben tudi vpis v zemljiško knjigo.  

Načelno je dolžnost vzdrževanja služnostne poti na služnostnih upravičencih, torej na tistih, v korist katerih je služnost ustanovljena - v tem primeru ste to vi. Izjema je, če ima od služnosti korist tudi lastnik služeče nepremičnine, torej v vašem primeru občina. V tem primeru bi se stroški delili sorazmerno glede na korist, ki jo imata od služnosti obe pogodbeni stranki.

Omenjate, da pot uporabljajo tudi druge osebe, denimo lastniki vikendov, njihovi znanci in sorodniki. Ker domnevam, da te osebe niso upravičenci do izvrševanja služnosti, posledično to pot uporabljajo protipravno. Priporočam vam, da stopite z njimi v stik in jim predlagate, da bi krili sorazmeren del stroškov uporabe služnostne poti, čeprav uspeh tu žal ni zagotovljen.