Zanesljivejša pot je tožba za deložacijo

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje, ki bo verjetno zanimalo še marsikoga. Zamenjava ključavnice bi res bila najbolj elegantna pot, da bi se znebili neodgovornih najemnikov, čeprav je zadeva pravno kar sporna, saj s tem tvegate motenje posesti najemnikov (slednji bi lahko zoper vas vložili tožbo zaradi motenja posesti).

Po drugi strani pa poznam kar nekaj primerov iz sodne prakse, v katerih so se sodniki odločili, da ima zamenjava ključavnice na lastnem stanovanju prednost pred posestnim

varstvom posestnika, in to v tistih primerih, ko se je izkazalo, da ne gre za dobrovernega, ampak za zlonamernega posestnika.

Sodišče je v enem izmed takih primerov denimo izreklo, da zato, ker je najemnica posest, katere podlaga je z najemodajalcem sklenjena najemna pogodba, izvrševala v nasprotju pravnim poslom in s prepovedjo povzročanja škode, menjave ključavnice ni mogoče opredeliti kot samovoljnega in protipravnega ravnanja.

Druga, zanesljivejša pot, ki jo lahko uberete, pa je vložitev tožbe za deložacijo (izselitev) najemnikov. Resda je ta postopek nekoliko daljši in dražji, a – poudarjam – zakon določa, da se deložacijski zahtevki na sodišču obravnavajo prednostno.