S spodbudo in lastnim zgledom dajte hčerki občutek varnosti

Spoštovana gospa, dokaj natančno ste opisali težave, ki jih imate s svojo odraščajočo hčerko: v šoli je popustila, ne govori vam resnice, uhaja ven, je kljubovalna in podobno. Pogrešam pa vsaj kratek opis njenega vedenja, preden je začela popuščati v šoli, opis medsebojnih odnosov v družini in kako se vede zunaj družine. Pomembno je, koliko časa se dekle že tako vede in ali je njeno uporniško vedenje vezano na družino ali pa po vedenju izstopa tudi med vrstniki.

Zavedati bi se bilo dobro, da je čas odraščanja naporen, saj otrok dozoreva na čustvenem, mišljenjskem in socialnem področju v odraslo osebo.

Če je hčerkino vedenje omejeno na družinski krog, je najverjetneje težava v medsebojnih družinskih odnosih. Torej ne bi govorili o problematičnosti vaše hčerke, ampak bolj o nerazrešenih odnosih v vaši družini. Tedaj bi se morali vprašati, kakšni so in kakšna je vaša osebna vloga pri tem.

Kljubovalno vedenje pa se lahko pojavlja tudi zunaj družine. Vzkipljivost, prepirljivost, izzivanje, odklonilnost so lahko različno močno izraženi. Taki mladostniki vstopajo v konflikte, vendar ne zmorejo oceniti lastne krivde za to. Tudi v šoli so manj uspešni, izostajajo od pouka, ponočujejo, se opijajo, drogirajo, kadijo.

Težave pogosto minejo same od sebe. Odklonilnost okolja lahko hčerki škoduje v prihodnjem razvoju precej bolj kot njeno vedenje v tem obdobju. Bližnje osebe, mati, oče, brat, ji s primerno spodbudo in razumljivimi omejitvami, predvsem pa z lastnim zgledom, lahko dajo občutek varnosti, sprejemanja in zaupanja. V takem okolju se bo tudi laže posvetila učenju.

Sami morate zdaj presoditi, ali se v družini lahko pogovorite o težavah in potrebah vaše hčerke ter o tem, kako problem rešiti. Ni nujno, da se vse zgodi čez noč, opredeljevanje problema in iskanje rešitev vam lahko vzameta kar nekaj časa.

Če menite, da potrebujete pomoč, se lahko zatečete k psihiatru, vendar morate sprejeti dejstvo, da se bodo morali v obravnavo vključiti tudi drugi družinski člani. Upanje pa vsekakor obstaja.