Napravite najemno pogodbo

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. V njem sicer omenjate, da bi stanovanje vnukinji dali zgolj v uporabo, kar pomeni, da na ta način ne bi posegli v lastninska vprašanja, povezana z vašo zapuščino.

Če menite, da je je najstarejša vnukinja že sposobna za samostojno življenje, ne vidim nobenih ovir, da ji ne bi stanovanja z najemno pogodbo prepustili v najem, še posebej, če ostali vnuki še niso sposobni samostojnega življenja. Ko pa boste odločali o tem, komu stanovanje zapustiti, pa ga lahko z oporoko zapustite vsem štirim, vsakemu enak delež.

Seveda lahko uredite tudi tako, da bi stanovanje zapustili le vnukinji, vendar bi bilo v tem primeru pametno, da bi ostalim vnukom namenili vsaj toliko premoženja, kot znašajo njihovi nujni deleži, da v zapuščinskem postopku ne bi prihajalo do sporov med njimi.