Podrobno preučite obstoječo pogodbo

Za točen odgovorna vaše vprašanje bi moral poznati vsebino morebitnega določila, ki ureja rok plačevanja najemnine. 

V primeru, če je ta rok določen (v večini najemnih pogodb je tako), potem vam lahko lastnik res krivdno odpove najemno pogodbo, vendar pa vam je ne more odpovedati s tožbo, če vas predhodno ne opozori pisno, da kršite najemno pogodbo, da torej niste v roku plačali najemnine. Vročiti vam mora opomin, v katerem vas mora pozvati, da plačate najemnino in vam za to določiti primeren rok, pri čemer ta rok ne sme biti krajši kot 15 dni. 

V primeru, da v najemni pogodbi rok plačila najemnine ni določen (kar je sicer redko), pa velja, da krivdni razlog za odpoved najemne pogodbe sploh ne obstaja, dokler ne mine 60 dni od dneva, ko vam je najemodajalec vročil račun za plačilo najemnine.