Preverite prostorske akte vaše občine

Predvsem bi rad poudaril, da je treba pri odločitvi o graditvi ograje upoštevati prostorske akte, ki jih lahko pridobite od občine tako, da vložite vlogo za pridobitev lokacijske informacije. Prostorski  akti  lahko namreč določajo višino ograje, odmik ograje od meje in celo materiale, iz katerih je ograja lahko narejena.

V kolikor prostorski akt ne določa odmika od meje, pa bi radi ograjo postavili na mejo s sosednjo parcelo, morate za tako gradnjo pridobiti soglasje soseda. Domneva se namreč, da je mejna ograja skupna lastnina lastnikov sosednjih nepremičnin. Drugače je, če boste ograjo gradili znotraj svojega zemljišča, v tem primeru vam sosedovega soglasja ne bo potrebno pridobiti.