Dediči prvega dednega reda so oproščeni plačila davka na dediščino​

Zahvaljujem se za vaše vprašanje. Pravite, da ste lastnik stanovanja, ki bi ga želeli zapustiti vnuku, in vas zanima, kako je z obdavčitvijo.

V tem primeru veljajo določila zakona o davku na dediščine in darila (ZDDD), v skladu s katerim davka na dediščine in darila ni treba plačati dedičem prvega dednega reda oziroma osebam, ki so izenačene z dedičem prvega dednega reda.

To so zet, snaha, pastorek in dedič ali obdarjenec, ki je živel z zapustnikom ali darovalcem v registrirani istospolni partnerski skupnosti.

Vnuk se prav tako uvršča med dediče prvega dednega reda in je tako plačila davka na dediščine in darila opravičen.