Upravnik potrebuje soglasje etažnih lastnikov

Ne. Oče, ki trenutno upravlja večstanovanjsko stavbo, pooblastil ne more avtomatsko – torej brez soglasja etažnih lastnikov – prenesti na sina. Upravnik namreč pooblastila pridobi s sklenitvijo pogodbe o upravljanju, ta pooblastila pa mu prenehajo z odstopom ali odpovedjo. Pri tem gre poudariti, da tako za odstop etažnih lastnikov kot tudi za upravnikovo odpoved velja praviloma trimesečni odpovedni rok, v tem času pa morajo izbrati tudi novega upravnika.

Ko se bo oče odločil zapreti svoj s. p., vam bo sicer lahko priporočil, da novo pogodbo za upravljanje sklenete z njegovim sinom (ki bo odprl s. p. in registriral to dejavnost), to je pa tudi vse.