Posegi lastnika ne smejo obremenjevati najemnika

Ne glede na to, da imate veljavno najemno pogodbo, ima lastnik tudi v obdobju trajanja najemnega razmerja določene pravice.

Zakon določa, da mora najemnik lastniku načelno dopustiti vstop v stanovanje, da se opravijo dela za izboljšanje stanovanja (sem šteje tudi rekonstrukcija centralnega ogrevanja), a pod pogojem, da to za najemnika oziroma njegovo družino ne predstavlja obremenitve, ki glede na obseg in trajanje del, posledice izvedbe del, povečane stroške najema in najemnikova predhodna lastna vlaganja v izboljšavo stanovanja presega upravičeno korist lastnika in morebitnih drugih lastnikov in najemnikov v stavbi.

Odgovor na to vprašanje je torej odvisen od tega, ali bo vaša obremenitev zaradi teh posegov hujša od lastnikovih upravičenih koristi, ki bi jih dosegel s temi posegi. Če bi denimo dokazal, da boste zaradi rekonstrukcije centralnega ogrevanja v prihodnje plačevali nižje stroške ogrevanja kot doslej, je to že argument v njegovo korist, ki pa seveda ni izključni.

Tudi če bi se izkazalo, da je lastnik upravičen do posegov, pa velja, da morajo biti opravljeni v najkrajšem možnem času. Lastnik vas mora o njih obvestiti v primernem roku ter zagotoviti normalno uporabo stanovanja po opravljenih posegih.

Kar se (začasne) selitve tiče, velja, da vam je lastnik dolžan v času prenove zagotoviti nadomestne prostore. Vse stroške, povezane z začasno preselitvijo, nosi on.