Storili ste vse, kar je treba

Vaša skrbnost in korektnost sta vzorni. Vaša opozorila namreč niso zgolj ustna, ampak ste poskrbeli celo za pisna opozorila, ki vsekakor še dodatno dokazujejo vašo skrbnost.

Za obstoj odškodninske odgovornosti lastnika nepremičnine v primeru poškodb tretjih oseb (med te štejejo tudi najemniki) morajo najprej biti podani vsi zakonsko določeno elementi odškodninske odgovornosti. Eden izmed teh elementov je protipravnost ravnanja lastnika nepremičnine oziroma opustitev njegove dolžne skrbnosti. V to je zajeta tudi dolžnost lastnika nepremičnine, da morebitno nevarnost odstrani (denimo očisti ledene sveče, ki visijo z roba strehe pozimi) oziroma nanjo tretje osebe opozori (denimo opozori na drseč oljni madež v garaži, če svojega gosta pošlje v garažo po kakšno stvar).

Glede na podani opis zadeve menim, da ste storili vse, kar je treba, da ste morebitno nevarnost odstranili, saj ste tako stopnice kot balkon zavarovali z ograjo. Hkrati ste svoje najemnike tako v najemni pogodbi kot še enkrat ponovno pozneje dodatno opozorili na morebitne preostale nevarnosti, ki lahko obstajajo kljub ograji, in jih pozvali, naj poskrbijo za varnost svojih otrok. Če gre pri nameščenih ograjah za standardne izdelke, ki jih tudi sicer postavljajo v primerljivih nepremičninah, več od navedenega niste dolžni storiti. Pravzaprav ste z dosedanjim ravnanjem in večkratnim izrecnim pisnim opozarjanjem na nevarnosti storili celo več, kot bi se od vas lahko zahtevalo.

Ne glede na to, da ste kot lastnik nepremičnine dolžni izvršiti določene ukrepe za zagotavljanje varnosti nepremičnine, so za skrb svojih otrok v prvi vrsti odgovorni najemniki sami. Vsak starš ima že na podlagi Ustave Republike Slovenije pravico in dolžnost vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke. Pod to spada tudi dolžnost staršev, da poskrbijo za njihovo ustrezno varnost. Če gre za majhne otroke, ki lahko brez nadzora splezajo pod ali čez ograjo in se poškodujejo, gre torej v prvi vrsti za odgovornost njihovih staršev, in ne za odgovornost najemodajalca. Še toliko bolj, če je najemodajalec starše večkrat izrecno opozoril na morebitne nevarnosti.