Izberite drugačno zdravljenje

Najprej bi vam napisala nekaj o metadonu. Spada med opiate, tako kot opij, morfij ali heroin. Je sintetična spojina. Uporablja se proti bolečinam in pri obravnavah zasvojenosti z opiati. Z njegovo pomočjo lahko kontroliramo zasvojenost. Zaradi dolgotrajnega delovanja zadostuje enkraten individualno prilagojen odmerek na 24 do 36 ur. Takšna količina ne povzroča velikih nihanj v razpoloženju in je sorazmerno zelo varna. Omogoča večje telesno zdravje zasvojenca ter spremembo vedenja. Je preizkušena in legalna droga, ki jo dobi zdravljenec redno v zdravstveni ustanovi, če se vključi v program zdravljenja. 

Uspešnejše so dolgotrajne obravnave. Metadon ne prepreči želje po omami, ampak fizično potrebo po drugih opiatih. Da se nekateri zdravljenci vrnejo na heroin, pripisujejo predvsem pojavljanju depresivnosti, slabosti in občutkom, da nimajo nobene energije. Metadon v velikih odmerkih povzroča stranske učinke, podobno kot heroin: suha usta, apatijo, zmedenost, bruhanje in druge. Ob daljši uporabi vodi do zvišanja tolerance in zasvojenosti, vendar počasneje in manj izrazito kot heroin. V zelo velikih količinah povzroča komo in smrt. Razvil se je tudi črni trg s to drogo in povezujejo ga celo z nekaterimi predoziranji in smrtmi. 

Za sprejem v metadonski program obstajajo nekatere osnovne zahteve, kot so: večletna zasvojenost in telesna zasvojenost z opiati, telesna in psihična sposobnost sodelovati v programu, pripravljenost za sodelovanje in še nekatere. Metadon je vsekakor primeren in učinkovit za nekatere zasvojence. Indikacije so jasne. Ni najbolj primerno, da se ohlapno razlagajo oziroma si jih vsak razlaga nekako po svoje. Tako kot velja za vsa zdravila, koristi metadon le takrat, ko je pravilno uporabljen pri pravi osebi. Drugače lahko povzroči večjo škodo kot korist. Ravno zato menim – ker me že sprašujete po mnenju – da bi morali pri uvrščanju v metadonski program sodelovati predvsem sam zasvojenec ter še psihiater in psiholog. 

Že iz zgoraj omenjenih zahtev za vključitev v metadonski program lahko skleneva, da vaš sin ni primeren za vključitev. Po eni strani sam ne želi vanj, po drugi pa ni zasvojen tako dolgo, da ne bi bilo vredno poskusiti s kakšnim drugim programom, ki jih je pri nas že kar nekaj in so vsaj tako učinkoviti kot metadonski (če so prav indicirani in izpeljani), čeprav niso tako razvpiti in nekako životarijo v njegovi senci. Ker ste se s sinom že začeli pogovarjati o zdravljenju, je najbolje, da se čim prej odločite za tisto, ki se zdi njemu in vam najbolj primerno.