Govorite s hčerko, preden se odločite, komu boste razdelili zapuščino in kako

Zahvaljujem se vam za postavljeno vprašanje, ki od mene hote ali nehote terja tudi malo moralnega vrednotenja.

V družinah, v katerih so odnosi dobri, imamo pravniki pri nasvetih glede zapuščine običajno le malo dela. Predlagamo, da se ta razdeli enakopravno, tako da vsi zapustnikovi dediči prvega dednega reda – zakonec in potomci – dobijo enak delež. Včasih je treba v oporoko vključiti še vnuke oziroma vnukinje, druge redkeje.

Problem nastane, ko je eden od zapustnikovih dedičev problematičen, kot je v vašem primeru hči. Vaš opis situacije me navdaja z občutkom, da je vaš odnos do hčere napet in obremenjen z medsebojno zamero, zato bi vam najprej svetoval, da se poskusite z njo iskreno pogovoriti, da ugotovite, ali je njen izvor težav pri vas ali pri njej sami. Te stvari morata vsekakor razčistiti, preden se odločite, komu boste razdelili svojo zapuščino in kako.

Zdaj pa še k pravnemu delu odgovora. Pod pogojem, da z nujnim deležem vajinih otrok ne bo težav, je vaš položaj glede zapuščine boljši. Pomeni namreč, da se lahko z možem odločita svoje premoženje zapustiti tistemu, o katerem menita, da si ga najbolj zasluži, brez bojazni, da bi na dedovanje lahko kasneje vplivali nujni dediči.

Kar zadeva prihranke, jih lahko brez težav zapustite vnukom, kar pa zadeva vaše nepremičnine, torej hišo in zemljišče, pa bi vam vendarle svetoval, da jih namenite obema otrokoma v enakem sorazmerju (torej po 50 odstotkov), saj bi lahko vaša odločitev, da vse premoženje deduje le sin, povzročila tudi kasnejši razkol med njim in hčerko – nič niste sicer zapisali, v kakšnem odnosu sta zdaj –, kar pa verjamem, da ni vaša želja.

Vsekakor pa vam svetujem, da z odločitvijo o tem počakate. Pred vami je še lep del življenja in prav nič vam ni treba hiteti. Vaša prioriteta naj bo, da najprej poskušate urediti odnos s hčerko, da si z njo nalijete čistega vina, kot se temu reče.