Prevzemite vlogo vzgojitelja

Vzgoji, ki je je deležen fant vaše hčerke, pravimo permisivna. Dopuščeno mu je vse, skorajda brez omejitev. Pri takšni vzgoji se zgodi, da otrok pogosto ne upošteva mej, tudi če jih starši postavijo, za kar ni kaznovan. To ga utrjuje v prepričanju, da je v središču sveta in so njegove potrebe vedno na prvem mestu. Posledica je, da pogosto postane razvajen, nesocialen, včasih celo antisocialen. Prej ali slej trči ob težave, ker mu zunaj družine nihče ni pripravljen v vsem ugoditi.

Fant vaše hčere že kaže takšne vedenjske znake. To vas moti, kar je povsem razumljivo, vendar iz obzirnosti do njega pa tudi zaradi njegovih pozitivnih lastnosti le počasi delate red. Dosegli ste že, da je nehal preklinjati pred vami. Ravnali ste pravilno, da ste s hčerko spregovorili o tem. Ona mu je prenesla vaše nestrinjanje s takšnim govorjenjem in fant vas je upošteval.

Star je komaj štirinajst let in je v intenzivni fazi psihološkega razvoja ter še ni opremljen za spoprijemanje z zahtevami, ki jih pred posameznika postavlja stvarnost življenja. To je za mladostnika naporno in zahtevno obdobje, v katerem potrebuje oporo skrbnikov, običajno staršev. Fant vašega dekleta te opore očitno nima, zato verjetno doživlja precejšnjo stisko, ki pa jo skriva za naučenim načinom vedenja, ki se mu, vsaj doma, dobro obnese. Zaradi stiske, ki jo doživlja, pa je dovzeten za vsakršno pravilo, ki ga izreče avtoriteta, kot ste na primer vi. Zato je tudi nehal preklinjati. Končno mu je pomembna odrasla oseba povedala, da je to neprimerno. Otroci hrepenijo po mejah, ki jim jih postavljamo odrasli, čeprav se navzven vsem prepovedim upirajo. Toda meje jim dajejo občutek strukture in varnosti.

Zato prevzemite vlogo, ki bi jo morali imeti njegovi starši, in začnite fanta vzgajati. Tega se lotite z obzirom, sočutjem in empatijo. Fant namreč ni kriv, da ne pozna lepega vedenja. Če vas moti, da grdo govori o svoji materi, mu lahko poveste, da bi vas zelo bolelo, če bi izvedeli, da vaša hči o vas grdo govori. Kadar vas prekine med pogovorom, mu obzirno razložite, da je nevljudno, če sogovornika prekinjamo med govorjenjem. Učite ga in vzgajajte ga. Pokažite mu, zlasti z zgledom, katere vrednote so pomembne v vaši družini. Fant vam bo za to hvaležen, tudi če tega ne bo vedno pokazal.

Z napisanimi nasveti sem tudi že odgovoril na vaše vprašanje, s kom spregovoriti o omenjenih težavah. Predlagam vam še, da se o njih pogovarjate z obema mladostnikoma. Morda je fant bolj na tekočem s sodobno zabavno tehnologijo od vas, toda v pomembnih temah, ki zadevajo kakovost medosebnih odnosov in uspešnost socializacije posameznika v družbi, ste vi zanj profesorica. Imejte to pred očmi in uveljavite svojo avtoriteto.