Zahtevaje ustrezno specifikacijo nepredvidenih del

Hvala za zanimivo postavljeno vprašanje glede problematike, ki je pri gradnjah precej pogosta. 

Gradbeno podjetje načeloma lahko poviša ceno zaradi nepredvidenih del, vendar pa morajo biti za to podani nekateri dodatni pogoji – predvsem lahko podjetje izvede samo tista nepredvidena dela, ki jih je bilo treba nujno opraviti, da bi bila zagotovljena stabilnost objekta, ali, da se prepreči škoda. Pomembno je torej predvsem to, da so taka dela dejansko nepričakovana – taka, ki jih je povzročila težja narava zemljišča, nepričakovana voda, ali kakšen drug izreden in nepričakovan dogodek.

Kar se tiče vašega soglasja pa velja, da lahko podjetje izvede nepredvidena dela tudi brez njega, a le pod pogojem, če si ga zaradi nujnosti del ni mogel preskrbeti. Vas pa mora o storjenih ukrepih v zvezi z nepredvidenimi deli nemudoma obvestiti. 

Ker mora gradbeno podjetje pri gradnji delati strokovno, v skladu s standardom dobrega strokovnjaka, velja, da tista dela, ki bi jih podjetje glede na poznavanje stroke moralo predvideti, nimajo narave nepredvidenih del in torej zaradi njih podjetje ne more povišati cene.

Bistveno je torej, ali je šlo v vašem primeru zares za nujna nepredvidena dela, ali ne. Če je gradbeno podjetje nepredvidena dela izvedlo upravičeno, lahko od vas zahteva pravično plačilo. Kaj je pravično plačilo, se sicer presoja od primera do primera. Če vam je ceno povečalo za skoraj tretjino, predlagam, da zahtevate, naj vam pripravi ustrezno specifikacijo nepredvidenih del, iz katere bo razvidno, ali gre za upravičeno povišanje cene ali ne. V vsakem primeru pa lahko tudi odstopite od pogodbe, če bi morala biti zaradi teh del dogovorjena cena precej višja.