Med izvršilnim postopkom zastaranje ne teče

Spoštovani,

zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. 

Na splošno sicer velja, da vse terjatve, ki so bile ugotovljene s pravnomočno sodno odločbo zastarajo v desetih letih. Vendar pa je treba tu opozoriti na to, da se lahko zastaralni rok pretrga z vložitvijo predloga za izvršbo, kar pomeni, da med samim izvršilnim postopkom zastaranje ne teče. Po končanem izvršilnem postopku namreč zastaranje začne teči ponovno od začetka. 

Glede na to je odgovor na vaše vprašanje, ali je terjatev vašega upnika zastarala, odvisna od tega, ali je ta upnik zoper vas sprožil izvršilni postopek, s katerim je pretrgal zastaranje.