Učenje na daljavo ni sodobna iznajdba, v preteklosti so dopisno izobraževanje večkrat izkoristili posamezniki, ki so živeli stran od velikih mest. Seveda je bil čas za izmenjavo učnega gradiva neprimerno daljši, uspeh pa bolj posledica posameznikove predanosti kot učinkovitega učnega programa. Razvoj je omogočil uporabo vrste pripomočkov, ki skrbijo za predajo gradiva, ustrezno razlago in ocenjevanje učencev. Na daljavo je tako mogoče opraviti celoten program šolanja, kot je srednja šola ali celo študij, ali posamezne predmete, module in tečaje. Večina dela je resda še zmeraj na učencu, kakopak, vendar je uporaba interaktivnega gradiva, spletnih klepetalnic in videokonferenc toliko napredovala, da je nabiranje znanja lahko celo prijetno. Vsekakor je zmanjšan dejavnik prisile, ki se pogosto povezuje z obiskom šolskih institucij, toplina domačnosti je lahko odlična spodbuda za tiste, ki imajo na šolske dni neprijetne spomine. Po drugi strani je več dela s samodisciplino, nad nami nič več ne žuga podoba učitelja, ki nas opominja, naj bomo pozorni.Vse ravni izobraževanja

Slovenski odrasli, ki se šolanja želijo lotiti drugače, bodisi iz praktičnih bodisi drugih razlogov, imajo na voljo ogromno možnosti. Mature na daljavo se lahko loti vsak, ki je dopolnil 21. leto starosti. Tistim, ki srednjo poklicno ali strokovno šolo že imajo, a za nadaljevanje potrebujejo opravljeno splošno maturo, ali pa imajo končane tri letnike gimnazije, je na voljo drug program, maturitetni tečaj na daljavo. Po uspešno opravljeni poklicni ali splošni maturi se izobraževanje na daljavo lahko nadaljuje na kateri od fakultet in visokih šol, ki ponujajo višješolsko ali univerzitetno e-izobraževanje. Med programi, ki jih lahko tako izberemo, prednjačijo ekonomske vede, kot je poslovanje, različne vrste menedžmenta, marketing in prodaja ter področje javne uprave. Večina ponudnikov višješolskega izobraževanja na daljavo je zasebnih šol, zato niso vsi programi enako priznani. Tisti, ki se izobraževanja lotevajo, da bi dosegli ustrezno raven izobrazbe, ne le izboljšali znanje, naj ustreznost programa raje dvakrat preverijo.


Slovenija morda ni država, kjer je izobraževanje na daljavo enako razvito kot v tujini, a to še ne pomeni, da ne moremo izkoristiti mednarodnih programov zunaj naših meja.


Daljše razdalje

Slovenija morda ni država, kjer je izobraževanje na daljavo razvito enako kot v tujini, a to še ne pomeni, da ne moremo izkoristiti mednarodnih programov zunaj naših meja. Ogromno šol z zvenečimi imeni ponuja vsaj specializirane tečaje, če ne dodiplomskega ali podiplomskega študija, izbira programov in tematik pa je tolikšna, da lahko izberemo skoraj kar koli, kar si poželi srce. Seveda je potrebno znanje jezika, a z angleščino, nemščino, španščino ali francoščino lahko pridemo že zelo daleč. Takšna izobraževanja so primerna predvsem za dopolnjevanje znanja po končanem institucionalnem šolanju, ko na delovnem mestu ugotovimo, da nam manjka specifično znanje ali veščina. In seveda kadar želimo svojo profesionalno pot povzdigniti na novo, višjo raven!