Otroci, ki spoznavajo nove kulture in okolja, razvijejo več strpnosti do drugače mislečih, do drugih družbenih ureditev, veroizpovedi, so bolj odprti za učenje novih stvari in sprejemanje izzivov, je pokazala obsežna ameriška študija.Tako je ocenila večina sodelujočih učiteljev, ki so ugotovili, da izkušnje iz tujine otrokom, mladostnikom in študentom občutno pomagajo pri šolskem delu, pa tudi v prostem času. Znanje, pridobljeno drugod, želijo nadgrajevati in krepiti svoje socialne veščine; kažejo več zanimanja za kulturo, zgodovino in znamenitosti ter si želijo še naprej širiti obzorja in spoznavati druga okolja. Za mnoge so potovanja dandanes tudi pomemben stik z naravo; vse več družin namreč prosti čas preživlja za štirimi zidovi, med potovanji pa se veliko več gibajo na prostem in uživajo v prijetnem zelenem okolju; znova jih pritegnejo živali, rastlinje, domače vrtnine, žuželke in vsi drugi naravni čudeži, ki jih v domačem kraju radi spregledajo. Počitnice na tujem pa so za mnoge tudi odlična vaja v prilagajanju novim krajem in ritmu življenja ter interakcije z drugimi generacijami, zato so dojemljivejši za spremembe tudi v svojem siceršnjem življenju.