Posamezniki, vključeni v določeno formalno izobraževanje, včasih zamenjajo smer, drugi pa vztrajajo. Kako jim pomagate, da se prav odločijo?

V KC UP izvajamo karierno svetovanje, ki je namenjeno dijakom, študentom, diplomantom in drugim, ki se ubadajo z vprašanji izbire oziroma menjave študija in kariere. Svetovanje poteka s pomočjo karierno-osebnostnega vprašalnika, s katerim posameznik odkriva svoje potenciale in področja, ki ga zanimajo. Skupaj s kariernim svetovalcem razišče možnosti, ki se glede na njegove lastnosti, sposobnosti ter želje ponujajo kot izbira študija oziroma poklicne poti. V pogovoru gre torej za postavitev rezultatov vprašalnika v kontekst posameznikove življenjske izkušnje, njegovega formalnega in neformalnega znanja in veščin, ki jih je že pridobil in tistih, ki jih še želi pridobiti. Na srečanjih se pogovorimo tudi o možnostih, ki jih ponuja vseživljenjsko učenje, ter drugih oblikah udejstvovanja, s katerimi pridobi dodatne kompetence med študijem. Nato karierni svetovalci spremljamo posameznikov napredek in mu zagotavljamo podporo pri naslednjih korakih.

Arhitektu smo denimo pomagali najti skrite talente in prijavil se je v oddajo Masterchef. Danes je priznan kuhar v zelo cenjeni milanski restavraciji. Sicer pa verjamemo, da lahko samo posameznik zase ve, kaj je zanj uspeh in koliko truda je vložil vanj. 

Ali drži, da te pravi poklic prej ali slej poišče sam, če se trudiš pridobivati znanje, ki te veseli?

Menimo, da lahko vsak ustvari svojo poklicno pot. S tem ko pridobiva znanje, si namreč odpira nove možnosti in odpira vrata v profesionalni svet. Tako študij kot neformalno pridobljeno znanje in delovne izkušnje človeka bogatijo in hkrati spreminjajo.

Nekateri posamezniki šele v zrelem obdobju začutijo, da bi se radi formalno poklicno prekvalificirali ali pa svojo kariero preusmerili na popolnoma drugo področje, saj v starem poklicu ne vidijo več pravega smisla in samoizpolnitve. Ali je vaša prva naloga, da jih poskušate ponovno navdušiti za poklic, ki ga že opravljajo in obvladajo, saj je to laže kot začeti z ničle?

Ne, nikakor, saj verjamemo v vseživljenjsko učenje. Ljudje se spreminjamo in z nami tudi želje po različnih delih, poklicih oziroma poslanstvu. Spodbujamo jih, da prepoznajo svoje skrite talente in jih razvijajo na profesionalni poti, ki se nenehno razvija.

Nam lahko iz svoje prakse zaupate kak primer izjemne poklicne preobrazbe in uspeha, h kateremu ste posredno pripomogli tudi vi?

Seveda, denimo arhitektu smo pomagali najti skrite talente in prijavil se je v oddajo Masterchef. Danes je priznan kuhar v zelo cenjeni milanski restavraciji. Sicer pa verjamemo, da lahko samo posameznik zase ve, kaj je zanj uspeh in koliko truda je vložil vanj. Zato na KC UP ne primerjamo poklicnih izbir posameznikov, temveč jih spodbujamo, da razvijajo svoje potenciale in najdejo delo, ki jih veseli.

Kar zadeva vse trenutne iskalce zaposlitve – ali drži, da zares aktivno iskati službo pomeni vsak dan temu nameniti vsaj sedem do osem ur, torej delovnik?

Morda celo več. Teženje k opravljanju za nas pravega poklica je življenjsko delo, če razumemo, da na delovnem mestu preživimo tretjino dneva in si v tem kontekstu prizadevamo, da svojo zaposlitev jemljemo kot svoje poslanstvo. Tedaj se zabriše stroga meja med zasebnim in službenim življenjem ter lahko zaživimo polno in osrečujoče.