Odnosi med ljudmi najpogosteje potekajo z besednim komuniciranjem in še več, z nebesednim. Tako prvo kot drugo sta dejanji določenih objektivno vidnih ali slišnih simbolnih interakcij med najmanj dvema osebama. Toda v odnosih med žensko in moškim (pa ne samo med njima) se pogosto pojavlja posebna vrsta komuniciranja, katere izrazni simbol ni viden oziroma opazen, še manj pa slišen. Govorimo o molku. Seveda, tako tradicionalni kot sodobni komunikologi so si pri vprašanju, ali molk pomeni komuniciranje, najbrž enotni. Če povzamemo, vse okoli nas komunicira, tudi molk. Človek komunicira s sabo, z drugimi ljudmi, Bogom, živalmi, predmeti, na splošno – z okoljem. 

Najvišja stopnja medsebojnega komuniciranja z molkom je, kadar ona in on drug drugega čutita, ko imata sposobnost razvite vrste, tako imenovano spolno empatijo. 

Molk povezuje

Literatura je namreč prinesla navado, da se molk ceni estetsko kot obredni izraz skrivnosti kakor tudi globin kognitivnih avantur mislečih bitij. Toda čeprav se dozdeva, da je v vseh priložnostih in okoliščinah enovit in povsod enak pojav, gre zgolj za privid. Molk kljub svoji mističnosti nikakor ne le sporoča, ampak tudi povezuje. Njegova povezovalna komunikacijska sposobnost je posebno učinkovita med osebami, katerih razmerje temelji na čustveno intenzivnem odnosu. V mislih imamo žensko-moška razmerja, ki so obogatena s spolno romantiko, erotično zanesenostjo in tudi brezkompromisno seksualno strastjo. V nasprotju z vsemi drugimi odnosi (ki so praviloma disjunktivne narave), se medspolni vedno opirajo na razkošno čutnost. Seveda, v tem vzvišenem odnosu dveh svetov in edine skupne sreče je molk samo ena izbira med različnimi vrstami komuniciranja, je epizoda, ki ne sme postati dominantna. 

Z molkom lahko včasih partnerju sporočamo več in bolj intenzivno kot z besedami. Foto: Everett Collection/Shutterstock

Molk in spolna empatija 

In kot slika oziroma fotografija, gibi, mimika in podobni akti sestavljajo svet vizualnih simbolov, je molk univerzalni jezik komunikacije med ljudmi. Torej je tako vidni kot slušni simbol komunikacije hkrati. O njegovi zgovornosti obstaja veliko pregovorov od tistega angleškega, ki pravi, da je molk včasih zgovornejši od besed, pa do slovenskega ljudskega, da molk stotim odgovori. Najvišja stopnja medsebojnega komuniciranja z molkom je, kadar ona in on drug drugega čutita, ko imata sposobnost razvite vrste, tako imenovano spolno empatijo. Če nekdo z nekom zna molčati, ga tudi ljubi. Mahatma Gandi tej trditvi prikimava in pravi: »Če molčiš, te bo slišal samo tisti, ki te ljubi.« Molk je mogoče razumeti tudi kot test čustvene iskrenosti v odnosu med dvema, kajti »tisti, ki ne razume vašega molka, zagotovo ne bo razumel niti vaših besed« (ameriški pisatelj Elbert Hubbard). 


Molk kot zaščita

Molk ima edinstveno sporočilno sposobnost v odnosih, ki temeljijo na čustvih. V njih je izrazito ekspresiven pri izražanju tako sreče kakor nesreče, tako veselja kakor žalosti. To torej ni zgolj besed izpraznjen prostor, ampak je zelo premišljena in »pogoltnjena« beseda ali celo celotni stavki. Najpomembneje pri njem je, da je tudi proces razmišljanja. Ravno tako ima težnjo, da se sprevrže v besede. Tišina ali neglasnost sama po sebi ni molk. Vsaka pomembna beseda – potencialna beseda je morala ležati v njem in molk je humus njene moči. Vse, kar je za človeka vredno, je v njem, zato je kot interaktivni simbolni odnos najpogostejši med posameznikoma, ki se čutita in drug do drugega nista ravnodušna. Molk je pogosto način zaščite tistega, za katerega nam je mar, pred tistim, kar je v nas slabega. V tem smislu je oblika samocenzure in dejavnik kulture komuniciranja. Seveda, lahko je tudi izraz nemoči, ali upora, torej interaktivni simbol za kulturo dialoga vzgojenih ljudi. Praksa kaže, da se v spolnem razmerju k njemu bolj zateka tisti, ki manj ljubi. Tišina molka sicer glasno odmeva med osebama, ki druga drugi veliko pomenita.

Kadar gre za ljubezen, običajno velja, da se ta čuti, toda govor molka omogoča, da se ljubezen tudi vidi. Kot ugotavlja italijanski pesnik Iginio Ugo Tarchetti: »Najbolj gostobeseden govor ljubezni je molk.« Posebna moč te vrste komuniciranja med spoloma je v sposobnosti, da razmerju prispeva mističnost in negotovost, kar pa pri partnerjih spodbuja radovednost in domišljavost. Pot v kraljestvo erotičnosti kot zagotovila za srečne občutke je odprta.