Tako razodeva študija, objavljena v časniku The Journal of Sex Research: več spolnega zadovoljstva namreč doživijo tisti, ki so dobro organizirani, disciplinirani in zanesljivi.

Vihravost in spontanost namreč le po sreči lahko prineseta popolno zadovoljstvo, ocenjujejo strokovnjaki na podlagi študije nemške univerze Ruhr, v kateri je sodelovalo skoraj tisoč heteroseksualnih parov.Odgovorni uživajo v izjemno kakovostnem spolnem življenju, in to mnogo bolj kot vihravi, spontani in neorganizirani ljudje. Razlogi niti ne presenečajo, kajti odgovorni si venomer prizadevajo osrečiti partnerja in se zavedajo svojih potreb; mnogo bolj so v stiku s svojim in partnerjevim telesom, znajo prisluhniti in tudi razumeti določene zadržke ali reševati morebitne zadrege, so čustveno stabilni in zanesljivi. Takšni ljudje uživajo ne le v kakovostnejši spolnosti, temveč sploh v bolj osrečujočem partnerskem življenju. Ko nastopi težava, zavihajo rokave, da bi jo rešili, le redko se jim tako zgodi, da bi zaradi nesoglasij s partnerjem trpelo spolno življenje.Da bi organizirane ljudi enačili z dolgočasnimi, je torej povsem krivično, povsem upravičeno pa se lahko vprašamo o tistih, t. i. spontanih in divjih, ki si ne vzamejo časa za poglabljanje v zvezo in prepuščajo usodo spolnega življenja drugim dejavnikom in naključjem.