Toda časi se spreminjajo. Vse več je teorij, po katerih naj bi seksualnost škodila človekovemu zdravju. Seveda, teorije so le obrnjen red stvari v svetu, kjer vlada materialna uspešnost po vsej sili kot edina vrednota. Da gre za zmoto, je morda še najboljši dokaz evforično povpraševanje po viagri. Na kratko torej, nekdo, milo rečeno, hoče prelisičiti naravo.Umetna dilema

Kot rečeno, področje seksa ni čisto odporno proti naletavanju različnih modnih muh. Nekateri prestižno zagovarjajo stališče, da je seks nasprotje življenju oziroma negacija življenja. Trdijo, da se s seksom predajamo drugemu bitju in nakopičeno življenjsko energijo posredujemo zanamcem, zato se po njem ljudje čutijo utrujene in nekako prevarane. Zlasti naj bi to veljalo za moške. Zagovorniki tega stališča prisegajo na nekakšno platonsko ljubezen. Pomembnejša naj bi bila duhovna povezanost med žensko in moškim kot pogostost fizičnih seksualnih doživetij.

Kombinacija lakote in spolne vzdržanosti je po mnenju ameriških raziskovalcev idealen recept za dolgovečnost. Resnični asketi bi lahko živeli več kot sto let, zatrjuje Georg Roth z Nacionalnega instituta za raziskavo staranja. Donna Holmes z univerze v Idahu je prepričana, da tudi spolnost vpliva na način staranja. Denimo, če nekaterim živalim odstranijo spolne organe, se jim življenje podaljša. Enako se godi samicam, ko prenehajo izločati estrogen. Post in spolno vzdržanost propagira tudi mnogo ver in kultur, vendar strokovnjaki seveda niso enotni, ali tak življenjski slog dejansko pelje v »večnost«.Strast krajša življenje

Po teh teorijah naj bi bili torej ljubezenski napori krivi, da moški v povprečju doživijo nižjo starost kot ženske. Zlasti je usodna pogostost orgazmov, ki naj bi moškemu nevarno slabili odpornost proti različnim boleznim. Ta teorija, ki sicer priznava, da spolno razmerje brez seksa ne gre, zagovarja seks brez moškega vrhunca. Moški naj bi »varčeval« s številom orgazmov, čeprav partnerja hlepita po njem.

Krajše življenje naj bi bil davek za užitke v seksu, torej zatrjujejo najnovejše teorije. Kot dokaz za svoj prav nam ponujajo vrsto na pogled neizpodbitnih dejstev. Zatrjujejo, da samski moški kot samska ženska živita v povprečju pet let dlje v primerjavi z vrstniki, ki si privoščijo redne intimne užitke. Nasprotniki uživanja v seksu svarijo zlasti starejše moške pred nevarnostjo sladke smrti, ki se nenadoma pridruži orgazmu. Preprosto, opustite seks in premagajte samega sebe. Ampak – kolikor ljudi, toliko napačnih mnenj.Naj vam življenje vzame veliko časa

Glede na to, da je spolnost tako podzavestno kot zavestno dejanje, ki ustreza stopnji čustvenega sprejemanja sveta, je seks samoumevna stalnica posameznikovega življenja. Sicer pa je v življenju ljudi spolno udejstvovanje edina resnica, vse drugo je laž. Ves smisel izhaja iz spolnosti, življenje samo pa je nenehno iskanje tega smisla. S svojo pravico do zmote nikakor ne nasprotujem enaki pravici drugih, vendar le premislimo, ali je res, da spolna aktivnost škoduje življenju. Tudi ta dilema je umetna.