Provizija lahko znaša do štiri odstotke

Iz vašega vprašanja sicer težko razberem, kako ste z nepremičninsko družbo »barantali« glede provizije. Če ste se pogajali pred sklenitvijo pogodbe o posredovanju, v tem ne vidim nič spornega, saj gre za klasično pogajanje glede pogojev posredovanja.

Nepremičninska družba lahko v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino zaračuna do štiri odstotke od pogodbene cene, omejitev ne velja le, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Tudi če bi vam nepremičninska družba zaračunala »zaokroženi« znesek za posredovanje, ta ne bi presegel štirih odstotkov od pogodbene cene, zato je tako dogovorjena provizija še vedno neproblematična. Vse to seveda le, če gre za dogovarjanja pred samo sklenitvijo in podpisom pogodbe o posredovanju.

Drugače bi bilo, če bi vam želela nepremičninska družba provizijo za posredovanje zvišati po tem, ko ste z njo podpisali pogodbo, v kateri je bila določena višina provizije. Tako početje je seveda nedopustno oziroma nezakonito.

S pogodbo o posredovanju v prometu z nepremičninami se lahko dogovorite tudi, da bosta plačilo za posredovanje plačali obe stranki, pri katerih posreduje nepremičninska družba. V tem primeru se višina provizije razdeli med obe stranki (prodajalca in kupca) tako, da vsaka plača polovico provizije.

Glede zaračunanja kilometrine: nepremičninska družba vam sme zaračunati samo dejanske stroške, in sicer največ v višini, ki mora biti določena v splošnih pogojih poslovanja in v pogodbi o posredovanju v prometu z nepremičninami, in le pod dodatnim pogojem, da je plačilo dodatnih storitev (denimo kilometrine) pisno dogovorjeno med strankama. Konkretno to pomeni, da vam lahko nepremičninska družba sicer zaračuna kilometrino, a le, če je ta določena tako v njenih splošnih pogojih poslovanja kot tudi v pogodbi o posredovanju z nepremičninami. Višina kilometrine je znana, in sicer znaša 0,37 evra na kilometer.

Če ste z nepremičninsko družbo sklenili pogodbo o posredovanju, morate vedeti, da ima pravico do plačila za posredovanje tudi, če bi odstopili od sklenjene pogodbe, saj je za vas verjetno že opravila določene posle. Poleg tega ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi v primerih, ko bi vi ali vaš ožji družinski član sklenili pogodbo v zvezi z nepremičnino, ki je bila predmet tega posredovanja, s tretjo osebo, s katero vas je povezala nepremičninska družba in pod pogojem, da je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju pogodbe o posredovanju.

Dobro je vedeti tudi to, da se lahko nepremičninska družba z vami dogovori (tu je potreben izrecen dogovor!), da ima pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar bi vi sami našli tretjo osebo, s katero bi sklenili pogodbo, ki je bila predmet posredovanja. V tem primeru mora plačilo za posredovanje temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje.