Zakonodaja za take posameznike predpisuje ustrezne denarne sankcije

Izvrstno vprašanje ste mi postavili in z veseljem bom nanj odgovoril. Seveda je prav, da imamo inšpekcije oziroma inšpektorje, ki še posebej v primeru večjih kršitev izrekajo tudi ustrezne denarne globe oziroma druge sankcije. Prav je tudi, da so predmet inšpekcijskega postopka osebe, ki recimo grobo kršijo pravila, kot je to denimo onesnaževanje okolja, nevarne gradnje, ipd.

No, povsem druga »pesem« pa so posamezniki, ki prijavljajo sosede, verjetno zato, ker so sami zafrustrirani, ali pa enostavno »žleht«. Zakonodaja za take posameznike predpisuje ustrezne sankcije, ki jih lahko kar krepko udarijo po žepu.

Če se osredotočim samo na gradbeno inšpekcijo: če je bil denimo izveden inšpekcijski postopek na podlagi lažne prijave, trpi stroške takega postopka prijavitelj. Torej »žleht« sosed. Zoper takega soseda pa je poleg tega mogoče vložiti tudi odškodninsko tožbo, v primeru, če bi osebi, zoper katero je bil izveden inšpekcijski postopek, nastala kakšna škoda.