Poskušajte se z očetom dogovoriti za kakšen drug pravni posel

Zahvaljujem se vam za zelo zanimivo vprašanje. Žal je tako, da ima oporočitelj pravico oporoko kadarkoli spremeniti, oziroma lahko vedno znova piše nove ali drugačne oporoke.  

Glede veljavnosti oporoke sicer velja splošno pravno načelo »testamentum posterior derogat testamentum priori«. To pomeni, da kasneje izoblikovana oporoka prevlada nad prej izoblikovano.

Toda 101. člen zakona o dedovanju vendarle dopušča možnost, da tudi določila prejšnje oporoke ostanejo v veljavi, a pod pogojem, da niso v nasprotju z določili poznejše oporoke in pod pogojem, da prejšnja oporoka ni bila izrecna preklicana. Nova oporoka bo torej v celoti veljala, če izpolnjuje siceršnje pogoje za veljavnost oporoke (denimo glede obličnosti).

Ne vem sicer, v kakšnem odnosu ste z očetom, a predlagam vam, da se lepega dne vsi skupaj usedete za mizo in se dogovorite za kakšen drug pravni posel, na osnovi katerega bi lahko vaše dednopravne oziroma premoženjskopravne zadeve uredili bolj stabilno. Kot primerni možnosti se kažete predvsem pogodba o dosmrtnem preživljanju, ali pa izročilna pogodba.