Lahko mu odpoveste najemno pogodbo iz krivdnih razlogov

Verjetno bi vaš najemnik v tem razmerju dosegel več, če bi se z vami poskušal mirno pogoditi glede povišanja najemnine. S takole maščevalno držo pa se mu situacija poslabšuje. Če imate sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas, sicer velja, da jo lahko odpoveste zaradi nekrivdnih razlogov le v primeru, če najemniku priskrbite drugo primerno stanovanje.

Po drugi strani pa lahko najemniku odpoveste najemno pogodbo tudi zaradi krivdnih razlogov, denimo iz razloga, če je v stanovanju izvršil spremembe brez vašega soglasja, če ne plačuje najemnine, če stanovanja ne vzdržuje, ipd. Najemnik vam kaj preveč ne more nagajati, saj je očitno, da je tudi sam kršil zakon (obnova stanovanja brez vašega soglasja). Najemno pogodbo mu lahko torej odpoveste tudi iz krivdnih razlogov.