Če oče ni izpolnjeval preživninskih obveznosti, tudi možu ni treba

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Vaša dilema je povsem razumljiva in iz moralnega stališča tudi sprejemljiva. Temeljno pravilo je, da v primeru, če oče ne bo mogel sam plačevati domske oskrbe, CSD preveri tudi materialno stanje članov njegove družine in, če se ugotovi, da ti niso sposobni plačevati domske oskrbe, plačevanje prevzame občina.

Če bi se izkazalo, da materialno stanje vašega moža ne dopušča plačevanja domske oskrbe, bi bil problem rešen, vendar je podatkov premalo in to ni zanesljiva pot.

Boljšo možnost vidim v določilu 185. člena Družinskega zakonika, ki določa, da polnoletnemu otroku ni treba preživljati tistega od staršev, ki iz neupravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti do njega. Če torej oče iz neupravičenih razlogov ni izpolnjeval preživninskih obveznosti do vašega moža, kar bi znal biti primer, potem tudi vaš mož ni dolžan preživljati očeta v smislu doplačevanja domske oskrbe.