Hišni red določa čas, ko se ne sme povzročati hrupa

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje. Kar trdijo vaši sosedje, ne drži. Vsak hrup, ki presega običajno določene mere, je prepovedan. Sosedje so dolžni opuščati dejanja in odpravljati vzroke, ki izvirajo iz njihovega stanovanja in otežujejo uporabo drugih nepremičnin čez mero, ki je glede na naravo in namen stanovanja ter glede na krajevne razmere običajna.

Na vašem mestu bi najprej preveril, kaj točno določa vaš hišni red. Prav hišni red namreč pogosto določa čas počitka med vikendom in za praznike, ko se ne sme povzročati hrupa. Nato poskusite sosede ponovno opomniti, da kršijo hišni red in če tega še vedno ne bodo upoštevali, sporočite njihove kršitve upravniku.

Navadno hišni red določa postopek dogovora upravnika s sosedi, ki kršijo hišni red. V kolikor dogovor ne bo mogoč, imate na voljo zahtevati prenehanje povzročanja prekomernega hrupa s tako imenovano negatorno tožbo, s katero lahko zahtevate prepoved nadaljnjega povzročanja prekomernega hrupa za vse dni, ne le med vikendom.