Tožite podjetje

Vloga tržne inšpekcije je v zagotovitvi spoštovanja pravic potrošnikov, in sicer z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov. Za dosego te naloge ima Tržni inšpektorat RS na voljo izdajo odločbe v upravnem postopku, s katero lahko podjetju naloži, da ugodi potrošnikovemu zahtevku. Tržna inšpekcija je tudi prekrškovni organ, saj lahko podjetju, ki krši zakon, izreče tudi denarno kazen. V konkretnem primeru to pomeni, da lahko tržna inšpekcija sporno podjetje kaznuje zaradi kršitve potrošniške zakonodaje, ne more pa poskrbeti za to, da boste dobili povrnjen denar, ki ste ga plačali spornemu podjetju – ta pristojnost je še vedno v domeni sodišč, kar pomeni, da vam žal ne preostane drugega, kot da podjetje tožite.

Seveda pa obstajajo tudi druga, neformalna sredstva pritiska. Zveza potrošnikov Slovenije deluje kot organ, ki javnost seznanja s kršitvami pravic potrošnikov. Ne smete ji zameriti, če se ni takoj odzvala na vaš dopis, saj je zasuta z delom zaradi pritožb. Bodite potrpežljivi, a vztrajni. Svetujem vam tudi, da o nepravilnostih podjetja obvestite medije – v praksi to pogosto še precej bolj zaleže kot pa duhamorno čakanje na ugoden izid sodnih in upravnih postopkov.