Moških, ki danes godujejo, je sicer več kot žensk. Med vsemi moškimi imeni je Silvester po pogostosti uvrščeno na 136. mesto, po podatkih iz začetka leta 2017 jih je bilo 1483, največ jih živi v Savinjski regiji. Ime je bilo očitno najbolj priljubljena izbira v obdobju od leta 1951 do 1960, saj se je takrat rodilo največ Silvestrov, in sicer 409. Po tem obdobju je število tega imena upadalo. 


Danes goduje tudi ameriški igralec Sylvester Stallone. Foto: AFP


Še manj je žensk po imenu Silvestra, po podatkih iz začetka leta 2017 je bilo tako imenovanih le 704 prebivalk, kar Silvestro med vsemi ženskimi imeni po pogostnosti uvršča na 236. mesto. Zanimivo se ime v obdobjih od leta 1981 med novorojenčki ne pojavlja oz. je statistično zaupno, je pa zato precej bolj pogosta različica tega imena, Silva. To ime se po pogostnosti uvršča na 58. mesto, po podatkih v začetku leta 2017 jih je bilo 4.592, največ v Podravski regiji. A Silva v novem tisočletju ni bila priljubljena izbira med novopečenimi starši, v letih od 2001 do 2010 se je namreč rodilo le šest deklic s tem imenom, v letih od 2011 do 2016 pa manj kot pet. Bolj jim je bila očitno povšeči različica Silvija, saj je od leta 2001 nekaj več deklic dobilo to ime. Medtem se od leta 2001 med novorojenimi skoraj ne pojavlja moška različica imena, Silvo. V začetku leta je bilo moških s tem imenom 1877. Redka so tudi pristna praznična imena dobrih mož, ki so nam polepšali decembrske praznike, Miklavž, Božiček in Mraz se med Slovenci pojavljajo v obliki priimka. Le 36 prebivalcev se je v letošnjem letu še pisalo Miklavž, 127 jih je nosilo priimek Božiček in 196 Mraz. Pogostejši oz. po pogostnosti na 13. mestu pa je priimek Božič, ki ga je po podatkih statističnega urada v začetku leta 2017 v Sloveniji nosilo 3397 oseb. Na 1. mestu še vedno ostajajo Novakovi. Miklavž pa se v Sloveniji pojavlja tudi kot osebno ime. Nosi ga veliko več oseb kot ta priimek. V začetku leta je bilo 75 Miklavžev, kar jih po pogostosti imena uvršča na 736. mesto, pet dečkov s tem imenom pa se je rodilo tudi v letih od 2011 do 2016. V zadnjih letih so veliko bolj priljubljene različice imena Miklavž, kot so Nikolaj, Nik in Nika. Nikolajev se je od leta 2011 do 2016 rodilo 119, kar 1512 dečkov je dobilo ime Nik, na svet pa je privekalo 1247 deklic z imenom Nika. Ženska oblika tega imena je bila v prvem desetletju novega tisočletja tudi najpogostejše ime med novorojenimi deklicami.

V zadnjih nekaj letih starši za svoje otroke najraje izberejo imeni Luka in Eva, od 2011 do 2016 je bilo največ novorojenčkov poimenovanih tako, so jim pa tik za petami imena Nik in Ema ter Filip in Sara. Koliko Silvestrov in Silvester bo na svet privekalo danes, še ni znano, gotovo pa ne bo več takšnih razlik v številu rojstev, kot so bile nekoč. Zadnji in prvi dan leta sta bila pri nas namreč nekje do leta 1970 posebna tudi zaradi drugačnega števila rojstnih dni, kot jih sicer na druge dneve v letu. Po podatkih Sursa na povprečen dan rojstni dan praznuje 5700 ljudi, medtem ko jih na 1. januar kar 7000, na zadnji december pa le 4700. Do tako velikih razlik je prišlo, ker so v preteklosti starši registracijo otrok namreč lahko odložili in tako zamaknili odhod v šolo in vojsko. To je bilo seveda mogoče, dokler so ženske večinoma rojevale doma in so starši na registracijo otrok lahko vplivali. Ko pa so se rojstva preselila v porodnišnice in so registracije otrok začele opravljati te, pa si takšne premike ljudje niso več mogli privoščiti. Pri rojstvih po letu 1970 te razlike tako praktično ni več, pojasnjuje Surs, takega razmerja med rojstnimi dnevi pa tudi ni zaslediti pri nobeni drugi kombinaciji datumov.