Predstavitvena informacija

Podjetje IKEA: »Ne toleriramo nobene oblike diskriminacije«

S številnimi dejavnostmi sledijo pomembni viziji – ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi.
Fotografija: IKEA v Ljubljani FOTO: podjetje IKEA
Odpri galerijo
IKEA v Ljubljani FOTO: podjetje IKEA

Ob dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji smo se pogovarjali z Dunjo Prosen, ki v podjetju IKEA vodi oddelek Ljudje in kultura podjetja. Med drugim nam je pojasnila, kako se podjetje zavzema za enakost in kako prav te njihove aktivnosti prispevajo k pozitivnim spremembam tudi znotraj širše družbe. Predvsem takšne, ki s sprejemanjem drugačnosti začne že doma.

Ste vodja oddelka Ljudje in kultura podjetja. S čim se ukvarja vaš oddelek?

Dunja Prosen FOTO: podjetje IKEA
Dunja Prosen FOTO: podjetje IKEA
V podjetju IKEA postavljamo ljudi v središče vsega, kar počnemo. V oddelku Ljudje in kultura podjetja se dodatno osredotočamo na povezovanje tega, kar potrebujejo zaposleni in kar zahteva poslovni svet. Prizadevamo si, da bi imeli vsi zaposleni pozitivne izkušnje in da bi se čutili podprti pri izkoriščanju svojih polnih potencialov. Svetujemo, posredujemo, učimo in vodimo zaposlene na vseh ravneh v podjetju. Poleg tega z drugimi vodji oddelkov zaposlujemo in sprejemamo nove sodelavce, spodbujamo učenje in razvoj, zagotavljamo pravične delovne razmere in še veliko več. Osebno pri našem podjetju najbolj cenim kulturo odprtega pogovora in iskreno pripravljenost na nenehno spreminjanje na bolje.

17. maja je bil mednarodni dan boja proti homofobiji, bifobiji in transfobiji (IDAHOT). Kako je podjetje IKEA zaznamovalo ta dan?

Vizija podjetja IKEA je »ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi«. In takšna vizija ne dopušča diskriminacije. Verjamemo, da je treba vsakogar obravnavati enako, ne glede na razlike v naših identitetah. Tema vključevanja skupnosti LGBT+ nam je zelo pri srcu in je pomemben del naše širše politike enakosti, raznolikosti in vključevanja. Letos v Sloveniji že drugo leto zaznamujemo IDAHOT in kot vedno smo začeli pri svojih zaposlenih. Poskrbeli smo, da vsi razumejo naša stališča, in jim zagotovili, da bodo vedno dobrodošli, sprejeti in cenjeni takšni, kakršni so. Zelo sem vesela, da smo letos skupaj z društvom Legebitra organizirali poseben dogodek za vse zaposlene po metodi Živa knjižnica. Koncept je podoben delovanju dejanskih knjižnic. Zaposlene smo povabili v »knjižnico« in jim dali možnost, da si izberejo »knjigo« – v tem primeru so knjige živi ljudje, ki se lahko odprejo in delijo svoje življenjske izkušnje in vrednote. Gostili smo pet pripadnikov skupnosti LGBT+ z različnimi spolnimi usmerjenostmi in identitetami ter življenjskimi zgodbami. Naši zaposleni so znali razumeti stiske in težave drugih ljudi, kar lahko močno vpliva na naše mišljenje in nam pomaga odstraniti nezavedne predsodke. Po pogovoru z zaposlenimi smo začeli medijsko kampanjo »Sprejemanje se začne doma«, našo trgovino odeli v mavrične barve in tako v svet poslali nekaj pomembnih sporočil vključevanja.

Kako se zaposleni v podjetju IKEA Slovenija odzivajo na prizadevanja za enakost LGBT+? Kakšna je vaša vloga pri tem?

Za nas praznovanje mednarodnega dneva boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji pomeni zavzemanje za bolj pošten in enakopraven svet. Pomeni tudi poudarjanje naše zavezanosti k ustvarjanju vključujočega delovnega okolja, kjer se vsi zaposleni iz skupnosti LGBT+ počutijo dobrodošli, spoštovani in cenjeni takšni, kakršni so. Vsem zaposlenim in kupcem želimo tudi jasno povedati, da ne toleriramo nobene oblike diskriminacije, nadlegovanja ali sovražnosti. Iskreno sem vesela, da po anketi, ki smo jo nedavno izvedli med zaposlenimi, kar 95 % naša dejanja, ki spodbujajo enakost, raznolikost in vključevanje, vidi kot pozitivna. Moja vloga je zagotoviti, da podjetje IKEA kot delodajalec ponuja enake možnosti vsem, ne glede na kateri koli vidik njihove identitete, in resnično verjamem, da nas razlike bogatijo, da zaradi njih rastemo kot organizacija.

Kako se na to odzivajo vaši kupci in širša družba?

Naši kupci in sledilci se odzivajo različno, a za nas je pomembno zavedanje, da ravnamo prav – pogumno se zavzemamo za enakost za vse in to se odraža v vsem, kar počnemo. Zelo smo veseli številnih pozitivnih odzivov in komentarjev poslovnih partnerjev, lokalnih deležnikov in članov skupnosti LGBT+.

Vizija podjetja IKEA je »ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi«. FOTO: podjetje IKEA
Vizija podjetja IKEA je »ustvariti boljši vsakdan za mnoge ljudi«. FOTO: podjetje IKEA

Pred kratkim ste izvedli zelo pomembno raziskavo, ki je bila povod za novo kampanjo »Sprejemanje se začne doma«. Kaj ste ugotavljali v raziskavi in kakšni so bili rezultati?

Raziskava je bila izvedena med 8. aprilom in 3. majem 2022 med mladimi predstavniki skupnosti LGBT+ v štirih glavnih mestih regije Jugovzhodna Evropa (JVE) – Ljubljana, Zagreb, Bukarešta in Beograd. Raziskava je pokazala, da se 92 % mladih pripadnikov skupnosti LGBT+ v Ljubljani po razkritju svoje spolne usmerjenosti ali spolne identitete članom gospodinjstva ne počuti popolnoma sprejetih v svojem domu, kar 7 % pa jih je prisiljenih zapustiti lasten dom. To je bilo nekaj najbolj skrb vzbujajočih ugotovitev, ki so nas navdihnile, da smo ustvarili kampanjo »Sprejemanje se začne doma«.

Ste bili nad rezultati presenečeni? Kaj je najbolj pritegnilo vašo pozornost in zakaj?

Bila sem šokirana. Toliko mladih, ki se že doma ne počutijo zares sprejeti. Si predstavljate, kako jih morajo sicer obravnavati na delovnem mestu ali širše v družbi? Rezultati ankete so potrdili naše trdno prepričanje, da je mogoče doseči napredek pri sprejemanju in življenju z različnostjo. Navdihnili so nas, da še bolj opozorimo na težave, s katerimi se sooča skupnost LGBT+. Zato je bila naša kampanja zasnovana tako, da ozavešča in pomaga čim več ljudem ustvariti sočutne, vključujoče domove in skupnosti.

V podjetju IKEA  si bodo še naprej prizadevali za ustvarjanje še bolj vključujočega delovnega okolja. FOTO: podjetje IKEA
V podjetju IKEA  si bodo še naprej prizadevali za ustvarjanje še bolj vključujočega delovnega okolja. FOTO: podjetje IKEA

Sodelujete tudi s kakšno organizacijo in kako?

Zavzemanje za vključevanje skupnosti LGBT+ je del širše politike podjetja IKEA za raznolikost in vključevanje. Zavzemamo se tudi za enakost spolov in podpiramo ranljive skupine ter pri tem vedno sodelujemo z lokalnimi organizacijami. Konkretno v Sloveniji sodelujemo z društvom Legebitra in Društvom Parada ponosa. Kot rečeno, smo z Legebitro organizirali »živo knjižnico«, z Društvom Parada ponosa pa smo začeli sodelovati lani, ko smo podprli njihov program SQVOT za zmanjšanje tveganja brezdomstva med mladimi v skupnosti LGBT+. Letos smo jim pomagali pri opremljanju svetovalnice.

Kakšne načrte ima podjetje IKEA Slovenija za prihodnje prizadevanje za enakost skupnosti LGBT+ in vključenost v družbi?

Za nas je enakost človekova pravica, ki ni odvisna od etnične pripadnosti, rase, spola ali spolne usmerjenosti. Zagotovo si bomo še naprej prizadevali za ustvarjanje še bolj vključujočega delovnega okolja, naš naslednji korak bližje temu cilju pa je izobraževanje naših vodij. Resnično verjamemo, da lahko z ustvarjanjem gibanja znotraj organizacije prispevamo k pozitivnim spremembam zunaj nje – najprej znotraj naših družin, nato pa širše skupnosti.


Naročnik oglasne vsebine je podjetje IKEA

V prodaji

Ne spreglejte