Čeprav so govorice o precejšnjem onesnaženju, ki je po torkovem požaru prizadelo okolico tovarne Kemis, vedno glasnejše, odgovorni in pristojni molčijo. S sklicevanjem na prve meritve po požaru, ki so pokazale normalno raven eksplozivnih ogljikovodikov, delcev PM10 in živega srebra, se večja onesnaženost okolja uradno ne omenja, dejstvo pa je, da dokončnih rezultatov še ni. Požar je težave povzročil tudi gasilcem, ki so zaradi narave gašenja ostali brez svoje nujno potrebne opreme. Kot je povedal Viktor Razdrh, poveljnik Civilne zaščite za lokalni Naš časopis, naj bi bila kar četrtina društev nesposobna opravljati gasilske intervencije, zato je na mestu vprašanje, kdo bo povrnil škodo. 150.000 evrov, kolikor naj bi znašala škoda, bo povrnila Občina Vrhnika, nekaj naj bi primaknila tudi zavarovalnica in podjetje Kemis. Predsednik Gasilske zveze Vrhnika je poudaril, da je do slej sodelovanje s podjetjem potekalo brez zapletov, na naslednjo občinsko sejo, kjer bodo podrobneje odprli problematiko požara, pa bodo povabljeni tudi predstavniki Gorenja, krovnega lastnika Kemisa.


Foto: Bernarda Kropf


Lokalni prebivalci Vrhnike in okoliškega ljubljanskega barja pa se upravičeno sprašujejo, kako velik vpliv bo imelo onesnaženje na okolje. Potok Tojnica, manjši pritok Ljubljanice, ki teče prav mimo tovarne Kemis, kaže žalostno sliko. Čeprav je vodni tok na območju Nature 2000, vodovarstvenega območja in Krajinskega parka Barje, pristojni zaenkrat niso sprožili ukrepov, ki bi ustrezali morebitni ekološki katastrofi. Podoba je namreč prav takšna: mrtve ribe, med njimi tudi ogrožene vrste kot so nežica, potočni piškur, činklja in kapič, debela plast mastne umazanije in vprašanje, kdaj bo potok znova oživel. Jutrišnje padavine bodo umazanijo odplaknile naprej v Ljubljanico, v podtalnico in še kam. Škoda je že storjena, koliko nove škode bo nastalo ob nepravilnem ukrepanju pristojnih institucij, bo pokazal čas. Prebivalci Vrhnike in okolice za soboto dopoldne napovedujejo miren shod, kjer bodo zahtevali umik nevarnih industrij iz naseljenih območij občine in odstop župana Stojana Jakina.