V Sloveniji imamo po zadnjih statističnih podatkih 455 matičnih osnovnih šol, 111 srednjih šol in 97 fakultet oziroma višje- in visokošolskih ustanov, ki so tudi delodajalci z velikim številom zaposlenih. Zato ni vseeno, kakšen delodajalec so, kakšen odnos imajo te izobraževalne ustanove do svojih zaposlenih, katerih osnovno poslanstvo je izobraževanje. Osnovna skrb delodajalca je, tudi v izobraževanju, da skrbi za to, da lahko zaposleni uspešno usklajujejo svojo zasebno življenje s službenim, poskrbijo za udobno in varno delovno mesto, ne zahtevajo dolgih delovnih nadur in skrbijo za varno delovno okolje, menijo v Biotehničnem izobraževalnem centru BIC Ljubljana, ki je med prvimi v izobraževalni dejavnosti stopilo na pot pridobivanja certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.

Direktorica BIC Ljubljana, mag. Jasna Kržin Stepišnik, pravi, da so doslej sprejeli že 32 ukrepov, kot so npr. otroški časovni bonus, korporativno prostovoljstvo, spodbujanje različnih družbenih skupin, babi in dedi v službi, uresničitev želje po izobraževanju in še nekaj drugih.


Kako to, da ste sprejeli odločitev za pristop k pridobitvi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec?
Na BIC Ljubljana se zavzemamo za zadovoljstvo vseh naših zaposlenih, dijakov in študentov, prav tako pa v vsakodnevno delo vključujemo skrb za družbo in okolje. Naše glavno poslanstvo je izobraževanje in v to želimo vključiti tudi zavedanje o družbeni odgovornosti. Tako je bila ta odločitev samoumeven korak za naš kolektiv.

Torej pri tem sodelujejo tudi zaposleni?

Seveda. Ta proces je skupinsko delo. Zaposleni sodelujejo pri izbiri ukrepov, za katere menijo, da bodo našemu delu na področju družbene odgovornosti dali največjo dodano vrednost. Tako bo tudi vpeljava ukrepov lažja.


Kateri temi v povezavi s kadri ste pred vstopom v certificiranje namenjali posebej veliko pozornosti in zakaj?

Največ pozornosti smo namenjali ukrepom usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, saj se zavedamo, da so zadovoljni zaposleni ključni za uspešno organizacijo. Veliko časa smo namenili tudi temi mentorstva novozaposlenim, medgeneracijskega sodelovanja in trajnostnega razvoja.

Kakšne so prve ugotovitve certificiranja? Katere so vas morda presenetile – prej niste videli, da ste na nekem področju tako dobri oziroma ste skozi postopek certificiranja ugotovili izziv?

Ob prvih postopkih certificiranja smo bili pozitivno presenečeni, saj smo ugotovili, da več ukrepov, ki jih zajema certifikat, že izvajamo v okviru Certifikata družini prijazno podjetje in priznanja Starejšim prijazno podjetje. Zanimivo je, da veliko manjših ukrepov, še posebej na področju trajnostnega razvoja, prihaja na pobudo naših učiteljev in dijakov – npr. zmanjševanje količine mesa v šolskih obrokih, zamenjava plastenk za steklenice, uporaba lokalnih in sezonskih živil, pobuda Prikolesarimo v službo in šolo. Pomembno je, da bomo med ukrepi izbrali tiste, ki bodo podpirali naš razvoj v želeni smeri.


Glede na dosedanjo izkušnjo certificiranja – kaj menite o certifikatu, postopku, njegovi vlogi/pomenu za izobraževalne institucije?
Za izobraževalne institucije je certifikat v prvi vrsti nedvomno odličen zgled in popotnica družbeno odgovornim vrednotam, ki jo predajo svojim dijakom in študentom. Omogoča, da sistematično preverijo, kaj že počnejo, in ugotovijo, kje še želijo prispevati na področju družbene odgovornosti. Uspešna vpeljava ukrepov pa nedvomno prispeva k zadovoljstvu zaposlenih in drugih deležnikov, kar se kaže tudi v motivaciji in še boljšem delu zaposlenih.

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogoča več kot 3000 dijakom, študentom in odraslim udeležencem, poleg splošnih, v programu tehniške gimnazije in vseh drugih programih, pridobivanje strokovnih znanj in kompetenc s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma. Zaposlenih je več kot 200, največ je učiteljev in drugih pedagoških delavcev. Preostali sodelavci so vključeni v druge dejavnosti, povezane z izobraževalnimi programi: medpodjetniški izobraževalni center, čajnica Primula, šolska slaščičarna in pekarna, trgovina KRUHarije & CUKRnije, restavracija in kavarna KULT316, šolska turistična agencija, šolska veterinarska ambulanta, šolska mikropivovarna, karierni center.


Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec lahko pridobijo vse gospodarske in negospodarske organizacije v Sloveniji, ki imajo vsaj pet zaposlenih. Za prvih 100 prijaviteljev, ki se bodo za certificiranje prijavili v letu 2020, je certifikat brezplačen. Do konca trajanja projekta, to je do septembra 2022, bo brezplačen še za 100 prijaviteljev.