»Če si pozitivno naravnan, se izločajo hormoni veselja, ki spodbujajo imunski sistem. Negativna čustva ga blokirajo. Tako iz zdravih ljudi postajamo bolniki.«
Mojca Senčar  »Rak je in ostaja bolezen današnjega časa,« je v zborniku 20 let Združenja Europa Donna Slovenija (EDS) v uvodu zapisala Danica Zorko. Ob lanskem jubileju je zagnana ekipa slovenskega združenja za boj proti raku dojk v publikaciji, okrašeni z rožnato pentljo, povzela raznovrstne projekte prepoznavne nevladne organizacije, ki se bolnicam in njihovim bližnjim pomaga spopadati s to hudo boleznijo, o njej ozavešča javnost in detabuizira raka. Da je EDS – šteje več kot 3500 članic in članov, ki niso samo bolnice in ozdravljenke, temveč tudi podporniki in simpatizerji – v dveh desetletjih dosegla zares ogromno, priča nedvoumno sporočilo številnih Slovenk in Slovencev, da bi morala imeti vsaka bolezen svojo Europo Donno.


»Najbolj vidni smo v rožnatem oktobru, čeprav smo z različnimi aktivnostmi navzoči vse leto, kajti bolezen ne izbira, kdaj pride.«
Tanja Španić  


Zaupajmo svojim rokam
EDS je članica evropske zveze in od začetka uresničuje njenih deset ciljev – vse za uspešnejše obvladovanje raka dojk. »Združenje EDS je v vseh letih delovanja pripomoglo, da se o raku dojk danes laže pogovarjamo. Naš cilj ves čas ostaja jasen, in sicer vsem bolnicam omogočiti takojšnje in učinkovito zdravljenje ter ustrezno celostno rehabilitacijo. Naše poslanstvo je tudi podpora obolelim in njihovim bližnjim, zato v okviru programa Roza, ki ga je kot pomembnega prepoznalo tudi ministrstvo za zdravje, s partnerji pripravljamo aktivnosti za podporo bolnicam, njihovim svojcem in prijateljem. Namen programa je doseganje boljšega psihosocialnega zdravja, izboljšanje kakovosti življenja bolnic in njihovih bližnjih med zdravljenjem in po njem. Širši javnosti smo poznani predvsem po ozaveščanju o zdravem načinu življenja, o pomenu rednega mesečnega samopregledovanja dojk in promociji državnih presejalnih programov,« pravi Tanja Španić, ki je aprila lani prevzela vodenje združenja Europa Donna. Ne le z usmeritvijo v razvoj združenja – pri čemer je v ospredju predvsem sledenje potrebam žensk –, tudi s svojim neizmernim optimizmom in pozitivnostjo je prava naslednica Mojce Senčar. Ravno tako, kot je neutrudno počela nekdaj dolgoletna predsednica Europe Donne – »Moj telefon je odprt 365 dni v letu, 24 ur na dan,« je pojasnila v intervjuju za Ono –, tudi Tanja Španić osebne izkušnje o doživljanju bolezni in spoprijemanju z njo deli z ženskami v enakem položaju. In poudarja spet in spet: »Ženskam priporočam, naj si pravilno in redno pregledujejo dojke in naj zaupajo svojim rokam. Jaz sem jim. S tem sem si rešila življenje.« 


UTEMELJITEV ŽIRIJE
Zdravnica Mojca Senčar je za zdravje Slovenk naredila nepredstavljivo veliko, njena naslednica Tanja Španić je neustavljiva. Sledijo jima številne prostovoljke in zdi se, da je združenje ED najmočnejša in najbolje organizirana struktura v državi. Neverjetno odločnost in pogum nosijo v sebi te ženske, vse za zdravje – žensk.