Korak naprej proti krepitvi družbeno odgovornih aktivnosti je s prijavo na razpis za prejem certifikata že storila vrsta slovenskih podjetij oz. organizacij. Med njimi so tudi Ljubljanske mlekarne, kjer imajo 600 zaposlenih. »Certifikat Družbeno odgovoren delodajalec bo nekakšna pika na i, potrditev našega družbeno odgovornega delovanja v praksi. Z njim si tudi razširimo možnosti komuniciranja naše družbene odgovornosti med potrošnike, dobavitelje, druge poslovne partnerje in lokalno skupnost,« razlaga pričakovanja do novega certifikata Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah. 

»S postopkom certificiranja smo zadovoljni. Ekvilib Inštitut, ki je nosilec certificiranja, je k postopku pristopil sistematično in vključuje vse ključne deležnike v podjetju, začenši z vodstvom, ki mora že na strateški ravni dokazati našo družbeno odgovorno usmerjenost. Skozi delavnice za implementacijo ukrepov pa je vključenih kar nekaj zaposlenih – bodisi po področjih delovanja, ki jih pokriva certifikat, pa tudi v nekakšni kontrolni skupini, kjer bodo presojevalci ugotavljali, kako dobro so zaposleni seznanjeni z aktivnostmi družbene odgovornosti,« opisuje proces pridobivanja certifikata Maja Kalan Pongrac. V Ljubljanskih mlekarnah so se sicer odločili, da certificirajo vsa štiri področja, za katera je na voljo certifikat Družbeno odgovoren delodajalec: medgeneracijsko sodelovanje, usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, varstvo in zdravje pri delu ter organizacijsko upravljanje družbene odgovornosti.

Da je družbena odgovornost do zaposlenih še posebej pomembna, se je pokazalo tudi v času krize ob koronavirusu. Zato nosilec projekta CDOD Ekvilib Inštitut in partnerji Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vabijo podjetja in organizacije k vključitvi v brezplačno pridobitev certifikata, ki je v letu 2020 na voljo za prvih 100 prijaviteljev. »Glede na naravo krize se je kot ključna pokazala odgovornost do zdravja naših sodelavcev – tako fizičnega kot psihičnega. Naša odgovornost je bila, da nemudoma opredelimo vsa tveganja. Vzpostavili smo krizni tim, ki je skrbel za nemoteno nadaljevanje procesov, in ob tem imel eno bistveno nalogo: ustrezno informiranje zaposlenih o zaščiti pred koronavirusom. Koronakriza pa, mimogrede, vsekakor še ni končana. Zato moramo svojo odgovornost do zaposlenih še toliko bolj intenzivno uresničevati v nadaljevanju,« poudarja tudi Maja Kalan Pongrac.