Med, ki ga Cankarjeve čebele pridelujejo že desetletje, je zelo uspešno prestal analize Referenčnega laboratorija v Bremnu in je vključen v shemo višje kakovosti, certifikat SMGO (Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo). Cankarjev dom je tudi eden od pobudnikov društva Urbani čebelar, ki skrbi za uveljavljanje, izobraževanje in odgovorno ravnanje s čebelami v mestu, ter član Čebelje poti v Ljubljani, ki jo je leta 2015 zasnovala ter jo danes vodi in nadgrajuje Mestna občina Ljubljana.

Prelomno leto 2011 

Pobudnik čebelarstva na strehi Cankarjevega doma leta je bil sodelavec CD Franc Petrovčič, ki je tudi sam čebelar (za dosedanje delo je prejel odlikovanje Antona Janše III. reda). Vodja obratovanja in vzdrževanja ter pomočnik direktorja tehničnega sektorja je spomladi leta 2011, ob spremljanju strokovnih člankov o mestnem čebelarstvu v Londonu in o namestitvi panjev na strehi Opere v Parizu, idejo zaupal vodstvu CD, ki jo je z navdušenjem sprejelo in že 1. aprila istega leta na eno izmed teras razgibane strehe te kulturne ustanove postavilo panje s tremi družinami kranjskih čebel. 

Gre za šest ameriških nakladnih panjev LR s spremenljivim volumnom, ki preprečujejo rojenje, ker jih je mogoče povečevati glede na rast družine, v njih pa je ravnanje s čebelami tudi preprostejše. Po prezimitvi je v vsakem panju spomladi okoli deset tisoč do petnajst tisoč čebel, družina pa se ob ugodnih razmerah namnoži do petdeset tisoč.

Mesto je varno okolje za čebele 

V mestnem okolju je za čebele ugodna paša; čeprav na prvi pogled morda ni videti, je v mestu veliko dreves, nasadov in vrtov. Prednost je tudi v tem, ker rastlinja ne škropijo proti škodljivcem (spomnimo se lahko pomora čebel pred leti in tudi letos zaradi škropljenja njiv na podeželju), izpušni plini pa na kakovost bere ne vplivajo.

S čebelami v mestu se tudi povečuje biotska raznovrstnost, saj oprašujejo mestne rastline. Čebele so opraševalke od 75 do 100 pomembnih rastlinskih vrst ter tako znatno prispevajo k njihovemu razmnoževanju in k pridelku. 

Foto: Mr. Background/Shutterstock

Na pašo čebele letajo do treh kilometrov od panja, kar pomeni, da Cankarjeve čebele obiščejo tako Tivoli in Rožnik kot tudi grajsko pobočje, mestne okrasne nasade in drevorede s cvetjem in drugimi medonosnimi drevesi. V samem mestu pa so velike lipe in javorji, ki dajejo obilico medičine.

Čebele domujejo na terasi, v višini tretjega nadstropja. Zaradi obodnih zidov so zaščitene pred vetrovi, kar ugodno vpliva na prezimitev in hiter spomladanski razvoj družin. Po zadnjem točenju medu čebele skladno z dobro čebelarsko prakso nahranijo za zimo in zdravijo proti zajedavcu varoje. Tako pripravljene prezimijo čebele na isti lokaciji.

Več kot 100 kilogramov medu na leto 

Medena bera Cankarjevih čebel je odvisna od števila čebeljih družin in vremenskih razmer ob najbujnejšem cvetenju, običajno pa v Cankarjevem domu letno iztočijo v povprečju dvajset kilogramov na čebeljo družino. Trenutno na njihovi strehi domuje šest čebeljih družin, tako da se medu v enem letu nabere za več kot 100 kilogramov. 

Čebele so zelo občutljive za spremembe v okolju, pokonča jih lahko že povečana onesnaženost ali strupi, kar pomeni, da so zelo dobri bioindikatorji. Te na strehi Cankarjevega doma se držijo zelo dobro, kar potrjuje, da je Ljubljana eno izmed izredno zelenih mest. Kot kaže, pa Cankarjevih čebel ne zbegajo in ne motijo niti brezžične komunikacije; čeprav je Cankarjev dom obdan z antenami, se nezmotljivo vračajo v svoje panje.