O čem? 

Saj res, o čem? O zimi vezilji?

Steklene niti. Kdo veze nove steze? Zima vezilja.

O žici? 

Žica, ki rani. Mokre bose nogice. Na drugi strani.

O tebi in meni, o vseh nas?

Ptički, vprašam vas. Al’ bo že skoraj pomlad. Ko nas več ne bo.

Haiku je kratka japonska pesniška oblika. Ne samo stroga forma sedemnajstih zlogov in diciplinirana zgradba (s petimi zlogi v prvem, sedmimi v drugem in petimi v tretjem verzu), določa jo tudi vsebina, kjer je predviden rez, naproti postavljenost. Haiku pogosto opisuje znan, preprost prizor ali trenutek iz narave, ki se mu postavi nekaj navzlic, zato dobesedno zaseka.  Opisovati ta rez, zasekanost prelomljenih verzov, pomeni skušati upovedati nekaj, kar je veliko popolneje narejeno že v pesmi sami:

Žled čez vrbin lok. Človek nastavljal pasti. Le ena prazna. 

V gori odmeva. Jok izgubljenih otrok. Polka in valček.

 Avtorica: 

Zbirka haikujev Zima vezilja Svetlane Makarovič je avtoričina nova samostojna pesniška zbirka po dvajsetih letih. Pesnica je srd svojih sicer jedkih komentarjev družbe tokrat odela v žled in precizno prelila v to nežno-močno in ja, tudi srdito poezijo. Sprva so jo navdihnile risbe žleda slikarja Andreja Brumna Čopa, ki jih je dobila  v dar, zdaj pa se v knjig izmenjujejo z njenimi pesmimi. Svilnato bela knjiga je zato tudi otipljivo in vidno edinstven izdelek.

Zakaj? 

Čemu sploh brati poezijo? A kdo še kupuje pesniške zbirke? Jo še kdo sploh tiska, zalaga, jo še kdo piše, si jo sposoja v knjižnici, jo še kdo bere?

Pa vendar, Didaskalije k dihanju Anje Golob so pravkar izšle že v ponatisu, Prešernov nagrajenec Aleš Berger nam je na odru v zahvalnem govoru deklamiral Jacquesa Preverta… Svetlana Makarovič pa pravi: Pesnik hodi po drugačnih poteh. Kaj pa, če se tu skriva odgovor? Morda kaže brati poezijo prav zato, da bomo tudi sami zašli na te poti, ki so že utrte za nas.

Na noben drug način pa se ne bere poezije, kot tako, da se knjigo odpre in pesem prebere. Da se po njej dobesedno poseže, da lahko tudi ona v nas usodno zareže: zlog za zlogom. Haiku je zahtevna pesniška oblika tudi za bralca, saj pričakuje razmišljanje.