Slovenski ginekologi so preobremenjeni, saj imajo zaradi upokojevanja in novih pacientk preveliko število opredeljenih bolnic, kar vodi v manj kakovostno obravnavno in daljše čakalne dobe, so pojasnili na današnji novinarski konferenci Zdravniške zbornice Slovenije. Po njihovi oceni bi potrebovali vsaj 30 novih ginekoloških timov, ki bi razbremenili število pacientk na zdravnika. Sprejemljivo število po oceni razširjenega strokovnega kolegija za ginekologijo in porodništvo je 4000 bolnic na en ginekološki tim, lani pa je ta številka pri nekaterih specialistih presegla celo 7000Kljub večjemu številu pacientk, ostaja plačilo za vse ginekologe enako. Petra Meglič, ginekologinja v domžalskem zdravstvenem domu, ki je spregovorila na konferenci, ima denimo opredeljenih že okoli 6200 bolnic in je zaradi preobremenjenosti ambulante na dan prisiljena zavrniti od 10 do 20 žensk, ki še nimajo izbranega ginekologa. Okrepitev na obzorju ne vidi, saj Zdravniška zbornica ugotavlja, da se ginekološka ekipa v Sloveniji pomlaja prepočasi. »Mladi specialisti imajo raje delo v bolnišnici, ker je ambulantno delo izredno specifično s stalnim visokim tempom, da lahko obdelamo maso žensk,« je zaskrbljena Megličeva, statistika starosti trenutnih zdravnikov pa grozi, da bi lahko v naslednjih petih letih zaradi upokojevanja brez svojega ginekologa ostalo 300.000 žensk. Leta 2017 je bilo namreč od 361 aktivnih ginekologov kar 160 starejših od 50 let in 82 starejših od 60 let. 

Ginekologi v Sloveniji pri 700.000 opredeljenih ženskah na leto opravijo več kot 1,5 milijona pregledov, ob tem pa se utapljajo še v administrativnih opravilih. 

V minulih letih je bilo po besedah ginekologinje Renate Završnik Mihič razpisanih premalo specializacij, da bi pokrili kadrovski primanjkljaj, ki bo nastopil z upokojevanjem. Že sedaj je odprtih več razpisov za ginekologe, a traja po več mesecev, da se mesto zapolni. Po oceni sogovornic je specializacija ginekologije in porodništva med mladimi zaželena, vsi novi specialisti tudi dobijo zaposlitev, vendar ne nujno na delovnem mestu, ki bi si ga želeli. Ginekologi v Sloveniji pri 700.000 opredeljenih ženskah na leto opravijo več kot 1,5 milijona pregledov, ob tem pa se utapljajo še v administrativnih opravilih, ki po oceni ginekologov ne prinašajo dodatne kakovosti pri obravnavi bolnic. Pravico do vpisa ginekologa imajo vsa dekleta, starejša od 13 let, najvišja starost bolnic ni določena. Starejših bolnic je zaradi staranja populacije vse več. Število nosečnic sicer upada, a so vse bolj informirane in zahtevne, so ginekologinje opisale ambulantno delo. »Vsako leto v rodno obdobje vstopajo nove generacije žensk, ki bi jim morali nameniti največjo skrb. Nizek je tudi delež opredeljenih mladostnic, ki se znajdejo v hudi stiski, ker nimajo dostopa do ginekologa, če želijo kontracepcijo ali imajo ginekološke težave,« je opomnila Tinkara Srnovršnik, ki je v Ljubljani edina ginekologinja, ki še sprejema nove bolnice.Trenutno stanje se po oceni Završnik Mihičeve ohranja zgolj s prezasedenostjo in pregorelostjo ginekologov. Zato pozivajo k prevetritvi oziroma ponovnemu ovrednotenju podcenjenih in zastarelih glavarinskih količnikov iz leta 1994, upoštevajoč staranje prebivalstva in nova dognanja v medicini. Kot primer so navedle glavarinski količnik, ki enači eno nosečnico s 15 ženskami po 65. letu starosti. Kot so poudarile sogovornice, je Slovenija sicer zgodba o uspehu s kakovostno ginekološko obravnavno, majhnim število najstniških in neželenih nosečnosti, nizkim deležem splavov in majhnim številom rakov materničnega vratu, kar je rezultat uspešnih preventivnih ukrepov, kot je presejalni program Zora. Prav tako je Slovenija ena od najbolj varnih držav za rojevanje. »Želimo ohraniti ta nivo, ga izboljšati. Zmagovalnega konja se ne menja, ampak ga je treba vzdrževati in mu omogočiti najboljše možne pogoje,« je pozvala Megličeva.