Vsem trem je pravobranilstvo sicer že poslalo poravnalne ponudbe, a smešno nizke po besedah Krkovičevega zagovornika Jožeta Hribernika: Krkoviču so tako ponudili 35.280 evrov, kar je po odvetnikovih besedah popolnoma nesprejemljivo.

Spomnimo, trojica je bila pravnomočno obsojena na zaporne kazni v zadevi Patria in je del kazni že prestala, leta 2015 pa je ustavno sodišče obsodilno sodbo razveljavilo in primer vrnilo v ponovno sojenje tik pred zastaranjem. Vrhovno sodišče je zastaranje potrdilo februarja 2017. Ivan Črnkovič, ki je bil v zaporu 184 dni, od države zahteva dobrih 13 milijonov evrov odškodnine, Janez Janša, ki je bil nezakonito zaprt 145 dni, 900.000, Anton Krkovič, ki je bil v zaporu 259 dni, pa 600.000 evrov, poroča MMC RTV SLO. Pri Janši in Krkoviču gre pri odškodninskem zahtevku v večini za odškodnino zaradi nezakonitega zapora ter duševne bolečine in okrnjen ugled v družbi, pri Črnkoviču pa je večina zahtevane odškodnine zaradi poslovne škode, ki je bila povzročena njegovemu podjetju.

Ponudbo pravobranilstva so zavrnili, a predlagali, da se ponujeni znesek izplača kot prvi del izplačila, morebitna akontacija, sicer pa čakajo novo ponudbo, v skrajnem primeru pa bo sledila tožba.  

Doslej najvišjo odškodnino zaradi nezakonitega zapora je država izplačala Martinu Uherniku, ki je v zaporu neupravičeno preživel sedem let. Država mu je morala izplačati 460.000 evrov za premoženjsko in nepremoženjsko škodo.