»Demokracija zahteva aktivno državljanstvo in upor.« 

Izhajala sem iz lokalnih iniciativ in mreženja med njimi. Zame bitka ni končana z uspešno končanim postopkom, moj namen je, da varstvo narave živi naprej v lokalnem prebivalstvu; brez mene.«
Profesorica biologije in kemije poudarja, da je ohranjanje narave obenem varovanje osnovnih človekovih pravic. Na področju varstva narave je aktivna več kot deset let, od leta 2015 je tudi predsednica Društva za preučevanje rib Slovenije; mokrišča in ribe so med globalno najbolj ogroženimi habitati in vrstami, tudi pri nas, in temu je treba narediti konec. »Če se za nekaj odločim, se reševanja problema lotim zelo resno in brezkompromisno. Po tem me poznajo tudi kolegi iz Pomurja, zato so me prosili, da bi koordinirala kampanjo Rešimo Muro!«Od značajskih lastnosti nasprotnica energetske izrabe Mure najbolj ceni pravičnost. Bojevita je. In delovna. »Če je treba biti tri dni pokonci zaradi pregleda dokumentacije in priprave pripomb, to tudi naredim. Pomemben je cilj. In za pravi cilj – vse.«
Žaljivke, da so okoljevarstveniki ekoteroristi, ki zavirajo napredek, prenaša dvoplastno. »Ko to izgovorijo predstavniki državnih institucij, ki bi morali delati v imenu ljudstva, ki so postavljeni za to, da bi varovali človeka pred agresivnim kapitalom, sem zgrožena. Posebej ob dejstvu, da nam taisti ljudje samovoljno odvzemajo vse pravice, ki nam jih daje zakonodaja. Ob takih izjavah bi morali nemudoma odstopiti, drugače bi morala opraviti svojo nalogo vlada in to ostro obsoditi. To me resno skrbi. Če pa nam predstavniki investitorjev rečejo ekoteroristi, je zame kompliment, saj naši postopki tečejo več let in ne vemo, kaj se dogaja v ozadju. Ko slišim to besedo, vem, da se nekaj dogaja.«
Leto 2018 bo za Muro, ki je prepoznana kot evropska Amazonka in svetovna dediščina Unesca, odločilno. Bo še naprej tekla brez ovir? Andreja Slameršek pričakuje odločitev v imenu ljudstva. »Da se končno konča 33 let trajajoča bitka za reko Muro in gredo načrti za hidroelektrarne na Muri iz predalov na smetišče za vedno. To je bilo tudi sporočilo oblastem na protestnem pohodu Marš za Muro!, ki ga je organiziral Muzej norosti Trate letos januarja in na katerega so bili povabljeni tudi ključni predstavniki, da bi to slišali.« 


UTEMELJITEV ŽIRIJE
Čeprav so vrste borcev za Muro dolge in so za nekaterimi desetletja boja zanjo, je Andreja Slameršek s svojim zgledom dala bitki še močnejši zagon, leta 2017 je kampanja postala vseslovensko odmevna. Ob vsem tem pa zmeraj poudarja, da je zgodba o kampanji Rešimo Muro! predvsem zgodba številnih ljudi. Toliko srčnih in vrhunskih zgodb je, kaj so vse lokalni prebivalci že storili za ohranitev reke Mure! Mura ima res srčne borce
varuhe/stražarje.