Svet za invalide RS je v svoji poslanici ob mednarodnem dnevu poudaril, da sta ključnega pomena pri uresničevanju invalidov dostopnost in sodelovanje: nujno je spodbujati odpravljanje vseh vrst ovir, s katerimi se srečujejo invalidi, denimo v grajenem okolju, prometu, informacijskih in komunikacijskih tehnologijah ter storitvah, poroča STA. Svet tudi poudarja, da morajo imeti invalidi in njihove družine možnost sodelovanja na vseh ravneh družbenega in gospodarskega življenja, uveljavljati državljanske pravice, pravice do svobode gibanja, do izbire kraja in načina življenja ter do popolnega dostopa do kulturnih, prostočasnih in športnih dejavnostih, tudi Evropska komisija poziva h gradnji bolj vključujoče, socialne in dostopne družbe. Slovenija je letos uvedla tudi Evropsko kartico ugodnosti za invalide, ki jim omogoča enotnejšo obravnavo pri uveljavljanju ugodnosti na področju prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa v Sloveniji in tudi v drugih državah članicah EU.


Komisarka za zaposlovanje, socialne zadeve, strokovno usposobljenost in mobilnost delovne sile Marianne Thyssen je v izjavi ob mednarodnem dnevu zapisala, da zagotavljanje polne udeležbe invalidov v družbi ostaja eden glavnih izzivov, prizadevanjem Komisije pa bi morali slediti tudi nacionalni, regionalni in lokalni organi.


Skupaj s partnerji v okviru projekta Zmoremo je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdalo Vodnik po pravicah invalidov v tiskani obliki, lahko berljivi obliki, zvočni tehniki in znakovnem jeziku. Ustvarili so tudi mobilno aplikacijo Zmoremo, ki je namenjena večji seznanitvi uporabnikov s podpornim okoljem za zaposlovanje invalidov. Pripomogla naj bi zaposlovanju invalidov v običajnem delovnem okolju.Združeni narodi, ki so 3. december razglasili za mednarodni dan invalidov leta 1992, so izpostavili Agendo 2030, ki opozarja, da nikogar ne smemo pustiti samega. Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije kot najbolj pereče probleme poudarjajo težave socialni položaj invalidov, v YHD – Društvu za teorijo in kulturo hendkepa pa so opozorili na ugotovitve Evropske mreže za neodvisno življenje, ki je zaskrbljena zaradi dvomljivega uresničevanja konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov in zakonov EU v Sloveniji.


V Sloveniji je bilo konec lanskega leta med delovno aktivnimi osebami 32.205 invalidov, kar je 4,4 odstotka več kot leto prej. Invalidska podjetja so zaposlovala 17,8 odstotkov vseh invalidov oziroma 5728. Moških invalidov, zaposlenih v invalidskih podjetjih, je bilo med vsemi delovno aktivnimi v invalidskih podjetjih konec lanskega leta 52,7 odstotka, žensk pa 48 odstotkov, so še sporočili iz urada.


Mednarodni dan bodo zaznamovali tudi na Fakulteti za varnostne vede, Agenciji za varnost prometa in Mestni občini Ljubljana, kjer bodo nadaljevali kampanjo Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.Oglasil se je tudi politični vrh, tako je premier Miro Cerar poudaril, da si vlada vsak dan prizadeva, da bi osebe s posebnimi potrebami vključevali in sprejemali v družbo in si prizadevali za enakopravnost, ne enakosti vseh nas. Da si vsako človeško bitje zasluži enako dostojno obravnavo in da mu družba pomaga, da lahko živi samostojno življenje, pa je poudaril predsednik Državnega zbora RS Milan Brglez. In še, v DZ je na ogled fotografska razstava Ljubezen do drugačnosti, ki sta jo pripravila Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik in Fotografsko družbo Janez Puhar Kranj.

Kot primere prizadevanj s strani vlade so v uradu vlade za komuniciranje navedli, da lahko gibalno ovirani invalidi uveljavljajo sofinanciranje 42 različnih prilagoditev vozila in da so tehnični pripomočki, ki so zelo pomembni za vsakdanje življenje invalidov, sofinancirani s strani države. Med te pripomočke med drugim spadajo elektronska varuška, svetlobni hišni zvonec z alarmom, videofon, indukcijska zanka, vibracijska ali govoreča zapestna ura, telefonski aparat z ojačevalnikom, govoreči diktafon, govoreča osebna tehtnica, različni programski vmesniki za računalnike, tablični in prenosni računalniki.