Postopek vaše izterjave še ni zastaran

Spoštovana,

Zahvaljujem se vam za zanimivo vprašanje, ki ga postavlja veliko ljudi. Naj najprej omenim, da pravna podlaga za izterjavo kazni v Sloveniji obstaja, in sicer sta to Konvencija o medsebojni pravni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami EU in pa Konvencija o izvajanju Schengenskega sporazuma. V primeru storjenega cestnoprometnega prekrška v državah članicah EU pa je mogoče storilcu prekrška izdati evropski plačilni nalog.

Pomembno je vedeti, da se vsaka kazen za storjeni cestnoprometni prekršek v tujini še ne izterja! Slovensko sodišče namreč zavrne priznanje in izvršitev tuje odločbe, če denarna sankcija ne dosega (vsaj) 70 evrov.

Pomembna omejitev je tudi jezik, v katerem morajo biti odločbe o cestnoprometnem prekršku napisane. Če se listine vročajo preko zaprosila slovenskega organa (denimo preko sodišča), potem sodišče poduči naslovnika, da lahko sprejem listin zavrne, če obstaja razlog za domnevo, da ne razume jezika, v katerem so listine napisane, seveda pa mora biti ta argument »nerazumevanja« prepričljiv. Če je denimo storilec cestnoprometnega prekrška s policijo ali drugim tujim uradnim organom na kakršenkoli način že komuniciral v angleščini, se ne bo mogel sklicevati na to, da ne razume angleško, če bodo listine napisane v tem jeziku.     

Postopek vaše izterjave še ni zastaran, saj velja, da se izrečene sankcije za prekršek ne smejo začeti izvrševati šele v primeru, če pretečeta dve leti od dneva, ko je odločba, s katero je bila sankcija izrečena, postala pravnomočna.

Še glede morebitnega ugovora zoper plačilni nalog: ta je sicer mogoč, vendar pa ugovora ne priporočam, v primeru, če ste prekršek res storili. Dejstvo namreč je, da vam bo neuspešen ugovor povzročil še dodatne stroške, ki niso ravno majhni.