Surs je v povzemanju statistike ugotovil, da se je na povprečen dan v lanskem letu rodilo 55 ljudi, 56 pa jih umrlo. 2017 se bo v statistiko zapisalo kot prvo po enajstih zaporednih letih, ko je več prebivalcev Slovenije umrlo, kot se jih je rodilo. Negativni naravni prirast je bil posledica višje stopnje umrljivosti oseb zlasti v zimskih mesecih, v poletnih pa je bil pozitiven, saj se je takrat rodilo največ otrok. V letu 2017 je tako na svet privekalo 20.241 dojenčkov, od tega nekoliko več, 5542, v tretjem četrtletju, umrlo pa je 20.509 prebivalcev, od tega največ v prvem četrtletju (6204), najmanj pa v tretjem četrtletju (4585). A morda bodo pozitivne številke Slovencem bolj naklonjene v prihodnjih letih. Na to namigujejo podatki, da je v lanskem letu ostalo skupaj več parov, kot leta 2016. V povprečju se je vsak dan poročilo 18 parov, sedem pa se jih je ločilo. Čeprav se je lani poročilo 2,8 odstotka manj ljudi, kot leta 2016, je bilo 2017 sklenjenih kar 6481 zakonskih zvez, ločilo pa se je 2387 parov, kar je 5,7 odstotka manj kot leta 2016. Največ porok so zabeležili v septembru in juliju (po več kot 1000), sledil je junij (989) in maj (882), najmanj pa v januarju (182). Na drugi strani pa so bili za ločitve usodnejši hladnejši meseci, največ parov, 655, se je razvezalo v prvem četrtletju (655). Pozitiven prirast pa Surs razkriva tudi na področju preseljevanja. Na povprečen dan preteklega leta se je v Slovenijo preselilo 52 oseb, odselilo pa nekoliko manj, 48. Selitveni prirast je bil negativen le v tretjem četrtletju, ko se je v Slovenijo priselilo 1228 manj prebivalcev, kot se jih je iz nje odselilo. V četrtem četrtletju je bil najizraziteje pozitiven, priselilo se je 1248 več prebivalcev, kot se jih je odselilo. Največ notranjih selitev, torej sprememb prebivališča v Sloveniji, je bilo v letu 2017 v tretjem četrtletju, 28 odstotkov. Vseh notranjih selitev je bilo v letu 2017 za 1,7 odstotka več kot v letu 2016. 


Vir: Surs