Prof. Mojca Stojkovič

Učitelji ne poznajo resničnih stisk učencev

Prof. Mojca Stojkovič je inovatorka novih učnih metod freestyle učenja, motivatorka in ezoterična terapevtka. Učiteljica, ki ne mara piflanja in sedenja ter s pozitivno energijo navdušuje številne najstnike, starše in učitelje po Sloveniji. Pravšnja oseba za ocenitev stanja slovenskega šolstva, ki je v pogovoru podala tudi kopico predlogov za njegovo okrevanje. Med učitelji je mnogo takih, ki so jim kot učencem delali krivico njihovi učitelji in se danes izživljajo nad svojimi učenci, nam tudi pove naša sogovornica.

Kaj menite o nedavni stavki učiteljev, ki zahtevajo višje plače?
Mislim, da je učiteljevo delo premalo cenjeno, hkrati pa vam iz izkušenj kritično povem, da so v večini učitelji premalo podkovani, kako podajati učno snov, da bodo učenci zadovoljni zapustili njihovo predavanje in da jim bo učna snov ostala v glavah, saj samo sedenje in poslušanje za marsikaterega danes nista dovolj, da uspešno piše test. Učitelji in šolski sistem se bodo morali prilagoditi novim spoznanjem, saj učenci ne poslušajo več učiteljev kot nekoč samo zato, ker so postavljeni na to pomembno delovno mesto. Učenci imajo fantastično intuicijo in znanje, ki ga lahko pridobijo tudi drugje na internetu, da postanejo uspešni odrasli in predvsem iskana delovna sila (žal ne deluje več prepričanje naših staršev, da se moraš učiti v šoli in imeti čim boljše ocene, da boš dobil ustrezno delovno mesto). Današnji čas zaposlovanja zahteva znanje in prilagajanje novostim in ravno to šole žal premalo omogočajo.
Po drugi strani ni pravično, da morajo starši plačevati dodatne inštruktorje, ki se ukvarjajo s snovjo, ki bi jo otrok lahko razumel v šoli, če bi učitelj znal laže predstaviti še tako zapleteno učno snov. Sama kot učiteljica razrednega pouka lahko povem, da sem bila popolnoma razočarana nad pedagoškim izobraževanjem, ki me kot učiteljice ni praktično naučil, kako se učiti, in začela sem se zavedati pomembnega vprašanja: kako naj jaz kot učiteljica, ki naj bi bila strokovnjakinja za učenje, učim druge otroke? Samo tako, da jim narekujem učno snov in se jo morajo oni doma naučiti, kot vedo in znajo, je bilo zame res nesprejemljivo. To razočaranje je bilo glavni povod, da sem danes inovatorka novih učnih metod freestyle učenja, ki lahko vsako učno snov predstavi z inovativnimi in hitrimi metodami zabavnega učenja.
Moje mnenje o stavki učiteljev je, da bi lahko višjo plačo zahteval učitelj, ki učence odlično nauči, ne pa učitelj, ki več časa porabi za birokratske aktivnosti šolskega sistema. Žal pa naše države ne zanima, koliko posamezen učitelj v šoli nauči, in nima nobene kontrole nad kakovostjo poučevanja, kar je nedopustno. Predvsem pa nepravično do učencev, kar se tiče ustnega ocenjevanja, ki bi jim bilo lahko še bolj jasno predstavljeno, zakaj so dobili določeno oceno.

Učenci ne marajo hoditi v šolo. To je dejstvo. Če jih vprašate, zakaj hodijo v šolo, vam bodo povedali v večini: zaradi mame, ker moram, kar nimam druge izbire, da mi povedo, kaj se moram naučiti, in zato, da bom dobil dobro službo. 

Tudi številni učitelji niso zadovoljni s šolskim sistemom. Zakaj potem nikoli ne stavkajo, da bi bil boljši?
Vsak, ki želi boljši sistem, se mora za to truditi in iti iz cone svojega udobja. S tem zelo zraste tudi osebnostno in menim, da je nesmiselno govoriti, da sistem pač tak je in se ne bo spremenil. Vsak posameznik (učitelj) lahko spremeni svoje odnose do učencev in odnose nadrejenih in sodelavcev, svoje metode poučevanja, in srečnejši si kot posameznik, bolj lahko vplivaš na skupnost, in sistem se posledično sčasoma sam spremeni. Torej ne potrebujemo spreminjati sistema, naj vsak pri sebi premisli, kako se lahko izboljša, in šolski sistem bo avtomatsko postal boljši z večjo kritično maso dobrih učiteljev.

Kaj je po vaši oceni glavni problem slovenskega šolskega sistema?
Zastarelost, neprilagajanje novostim, predvsem pa uničeni medsebojni odnosi med nadrejenimi in učitelji ter preveč ustrahovanja učencev, kar nikomur ne pomaga pri napredku. Ena najhujših opazk, ki jih nadrejeni in učitelji nočejo priznati, pa je, da ne poznajo resničnih stisk, ki jih učenci doživljajo med učenjem, in zato ne morejo učinkovito sprejeti boljših učnih metod, ki bi učencem pomagale, da si hitreje zapomnijo učno snov.In zakaj se šolski sistem ne spremeni? Kdo zavira napredek in kakšne motive imajo tisti, ki otrokom onemogočajo razviti poln potencial?
Ker je še premalo posameznih učiteljev, da bi se srčno združili za boljše delovanje. Med učitelji je mnogo takih, ki so jim kot učencem delali krivico njihovi učitelji in danes se izživljajo nad svojimi učenci. Malokdo je prerastel svoje stare vzorce, ki jih je dobival med šolanjem, ko je bil kot najstnik zelo občutljiv. Kot ezoterična terapevtka se veliko ukvarjam s tem, da pomagam učiteljem preseči stare vzorce, da dvignemo zavedanje brez obsojanja in se na boljše poučevanje pripravimo s hvaležnostjo. Ne morem reči, kakšne motive imajo tisti, ki pri otrocih zavirajo razvoj popolnega potenciala, saj verjetno niti sami niso svojega razvili, kot bi ga lahko.

Je šolski sistem učencem ukradel veselje do učenja, ki so ga imeli kot radovedni otroci?
Popolnoma ukradel in jih oropal vsake radovednosti, ki so jo imeli kot predšolski otroci. Učenci ne marajo hoditi v šolo. To je dejstvo. Če jih vprašate, zakaj hodijo v šolo, vam bodo povedali v večini: zaradi mame, ker moram, kar nimam druge izbire, da mi povedo, kaj se moram naučiti, in zato, da bom dobil dobro službo (to zadnje slišijo od staršev in je v današnjem času start up podjetij in znanja podjetništva ter razumevanja zaposlovanja že zastarelo). Kot direktorica freestyle učenja iščem odlične sodelavce, ki se znajo dobro prilagajati vsakdanjim izzivom ter imajo prijetno energijo, na pa tistih, ki so blesteli z odličnimi ocenami ali so polni strahu in nezaupanja vase ter bi to lahko prenesli na mlajše generacije.

Najhujša učna blokada se mi je zgodila na maturi slovenščine, kjer sem bila po desetih minutah pisanja eseja v popolni temi z znanjem, ki je dan prej še na veliko kipelo iz mene. 

Kakšne stiske zaradi neustreznega šolskega sistema doživljajo otroci in najstniki?
Glede na to, da sem že 20 let v stiku z najstniki in njihovimi vsakdanjimi zgodbami, ki mi jih zaupajo, sem naredila tudi obsežno raziskavo o tem, kaj vsak dan poslušajo, čutijo, vidijo, slišijo okoli sebe od učiteljev, staršev, medijev in prijateljev. Velikokrat se sprašujem, zakaj ravno šola oziroma odnosi v njej povzročajo veliko žalosti in jeze, ki privede od manjših stresov do zelo velikih in hudih travm, ki v najstniške glave popeljejo celo misli o samomoru in uničenju sebe ter zdravljenje z antidepresivi zaradi slabih ocen ali neprimernih odnosov.
Najstniki doživljajo največ čustvenih stisk v vsakodnevnih odnosih z učitelji, lahko bi rekli čustvenih blokad v odnosih z učitelji, ki povzročijo tudi učne blokade. Šele na drugem mestu je preveč učne snovi, ki se jo morajo naučiti, in iskreno povedano v večini res ne vedo, kako se učinkovito naučiti, da si bodo laže zapomnili, saj so prepuščeni samim sebi popoldne pri učenju (se jih je kdo naučil učiti z uspešnimi tehnikami?). Nazadnje je še pretiran stres, ki so ga deležni ob pisanju testov in ustnih spraševanjih za čim boljše ocene. Ko sem kot učiteljica v osnovni šoli razdelila teste za preverjanje znanja angleščine, smo si v razredu vedno na začetku vzeli pet minut za sprostitev in kratko vizualizacijo, preden so začeli pisati. Preproste besede: »Uspelo mi bo, zaupam si, ob pisanju bom umirjen in verjamem vase,« so jim vedno vlile tisto zdravo samozavest. V šolah posvečajo premalo časa psihični pripravi misli in čustev ob preverjanjih, kar bi učencem prišlo prav tudi kasneje v življenju na delovnih mestih.


Ste vi kot učenka in dijakinja tudi doživeli učne blokade?
Seveda, zato pa jih lahko danes odpravljam pri učencih. Že kot 15-letnica sem se podala na pot osebne rasti prek znanja o odnosih, čustvih, mislih, ezoteriki in postala ezoterična terapevtka pri 25 letih. Zame je dober mentor učencu nekdo, ki je že prehodil določeno pot s podobno izkušnjo in notranje zrasel iz šibkih točk v moč in iz strahu v zaupanje sebi.
Učne blokade pri meni so nastajale pri angleščini, saj pri 15 letih nisem imela pojma, v prvem letniku srednje šole so bile pri angleščini samo nezadostne in zadostne ocene ob pomoči inštruktorice. Potem sem se odločila, da grem za tri tedne sama na Malto, in se tam jezika tekoče naučila. Danes imam narejeno specializacijo angleščine in razvit sistem freestyle učenja, kako se angleške čase in nepravilne angleške glagole učiti na zabaven način.
Najhujša učna blokada pa se mi je zgodila na maturi slovenščine, kjer sem bila po desetih minutah pisanja eseja v popolni temi z znanjem, ki je dan prej še na veliko kipelo iz mene. Tako sem maturo padla in jo uspešno opravila čez dva meseca samo z odpravo učne blokade, brez dodatne vaje pisanja esejev čez poletne počitnice.

Mislim, da je premalo zavedanja posameznika, ki poučuje, kaj sploh predaja. Učenci ne potrebujejo več nekoga, ki samo bere učno snov ali jo govori na pamet, oni pa si delajo neuporabne linearne zapiske. 

Zakaj menite, da so učenci vedno bolj nemirni v šolah?
Stres pri učenju in v odnosih tako v šoli kot doma in med vrstniki prinaša veliko nemira v življenje najstnikov. Odrasli jih želimo pripraviti za hiter tempo, ki jih čaka v prihodnosti, žal pa se ne zavedamo, da je ravno v hitrem tempu bistvena sprostitev, v kateri se pojavijo najboljši odgovori za prihodnost: kam se usmeriti, kaj početi v življenju in kako napredovati. V vsaki situaciji nemira gre za pomanjkanje nadzora in stika s sabo ter za hormonsko neravnovesje, ki močno vpliva na možgansko delovanje in hkrati zapomnitev učne snovi v šoli.

Sta v glavnem kriva neprimerna vzgoja staršev in sodoben način življenja? Ali je pomembno tudi to, s kakšno energijo pride učiteljica oziroma učitelj v razred?
Starši so seveda zelo pomembni pri vzgoji doma, pri postavljanju meja otroku. Sodoben način življenja in hiter tempo sta del nas in samo od nas je odvisno, kako bomo pogledali nanju. Učiteljice in učitelji v šolah pa bi morali prevzeti svojo odgovornost za odnose v šolah ter pomisliti, s kakšno energijo vstopajo v razred in okužijo ves razred učencev. Gre za preveliko onesnaževanje otrok z negativno čustveno energijo, prenos nastrojenosti in jeze na otroke, ki odprto sprejemajo energijo učitelja, zato je zelo pomembno: Kako učitelj stopi v razred? Kako se počuti? Ali rad dela z učenci? Ali sovraži rutino učiteljskega poklica? Kako sprejema učence, ki se učijo na lastnih izkušnjah, tudi z napakami?
Mislim, da je premalo zavedanja posameznika, ki poučuje, kaj sploh predaja. Učenci ne potrebujejo več nekoga, ki samo bere učno snov ali jo govori na pamet, oni pa si delajo neuporabne linearne zapiske. Besedo neuporabne sem omenila zato, ker večina učencev, ko prebirajo učno snov iz njih, enostavno poleni svojo domišljijo in zapomnitev. Če bi zapiske naredili inovativno, bi jim ostala učna snov trajneje v spominu.


Kaj je značilno za vaše poučevanje?
Inovativne metode hitrega učenja na zabaven način so prek freestyle učenja pisane na kožo najstnikom, saj jim na začetku učno snov prikažemo z gibom ob moderni glasbi, ki si jo sami izberejo, sledi zapomnitev učne snovi, ki jo morajo znati (piflanje, naštevanje, definicije, formule, zakoni), s profesionalnimi plonki freestyle učenja s smešnimi asociacijami in zgodbami. Po drugi strani prikažemo tehnike učenja suhoparne učne snovi prek masaže na hrbtu in vodene sprostitve v alfa stanju. Freestyle učenje je na eni strani energično, navdušujoče in polno energije, po drugi strani pa umirjeno in sproščajoče, kar je tudi pomembno za polnjenje baterij med stresom. Gre za razvoj celostnih metod ne samo učenja, ampak tudi za razvoj osebnosti, kako se spoprijemati z izzivi, ki so nam dani na poti, ter rešitvami s pozitivnimi rezultati brez strahu, z zaupanjem vase.

Ena najlepših izkušenj je, ko vidimo odrasle ponovno nasmejane in rečejo: Zakaj teh metod nismo poznali že prej? 

Kakšne izkušnje imate pri delu z učenci?
Dvanajstletni učenec je k nam prišel po pomoč pri opravljanju učne blokade pri matematiki s hudo motnjo pozornosti in je že bil na antidepresivih, ki naj bi umirili njegove težave. Žal so bili stranski učinki na telo prehudi, zato so se starši odločili za našo pomoč; učencu je ob popravnem izpitu vlila moč, samozavest in pogum, da zmore čez situacijo. Danes tudi njegov starejši brat, ki nima nobenih učnih težav, redno uporablja vodene sprostitve pri napredovanju v športu, ki je postal že profesionalni; bistvo napredka je tudi delo z mislimi in čustvi, da na tekmi z lahkoto doseže zadetek.
Petnajstletni učenec je iz Koroške hodil k nam v našo sprostitveno sobo v Sežano, saj je imel tri popravne izpite v devetem razredu in za učenje je bil popolnoma nezainteresiran. Po desetih urah freestyle učenja si je z novimi učnimi metodami naredil učinkovite zapiske za učenje (profesionalne plonke), s katerimi si je učno snov takoj zapomnil in z lahkoto priklical v spomin med pisanjem izpitov. Najbolj me je presenetil, ko je na tretji učni uri privlekel iz torbe 20 napisanih plonkov s smešnimi asociacijami vseh definicij za fiziko.
Na številnih delavnicah freestyle učenja po Sloveniji navdušujemo s praktičnimi primeri učne snovi, kako si jo zapomniti na zabaven način, in zadovoljni starši se gibajo z nami in se učijo z veseljem. Ena najlepših izkušenj je, ko vidimo odrasle ponovno nasmejane in rečejo: Zakaj teh metod nismo poznali že prej?
Desetletna učenka iz četrtega razreda osnovne šole, brez energije in nasmeha, si nikakor ni zapomnila angleških besed. Po prvih desetih minutah freestyle učenja je v dolgoročni spomin shranila 15 novih besed za dele telesa (učna snov šestega razreda) ter pet novih angleških besed za oblačila.

Or use your account on Blog

Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Or register your new account on Blog

Error message here!

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Close
Več informacij ONAPLUS.SI Logo

Zakaj imamo v uredništvu One radi piškotke?

S potrditvijo piškotkov nam omogočate uporabo analitičnih orodij, s katerimi izvemo, kaj radi berete in česa ne. Želimo ustvarjati kakovostne vsebine, ki jih boste z veseljem prebirali, zato vas prosimo, da potrdite piškotke na spletnih mestih Dela d.o.o.

STRINJAM SE