V podjetju menijo, da je certifikat izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne razmere za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. »Na izjemno preprost, pregleden in učinkovit način da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa,« še dodaja Hodnik.

Erika Kostanjšek, vodja računovodskega servisa e3plus, ki je tudi že pridobilo pristopni certifikat, pravi: »Učinek, ki si ga želim od certifikata, je, da privabimo in hkrati poslujemo s takimi poslovnimi partnerji, ki so ozaveščeni in razmišljajo podobno kot mi, so družbeno odgovorni, tudi če certifikata še nimajo, saj je naš dolgoročni cilj živeti in poslovati v družbeno odgovornem okolju.« 

Poudarja, da se je usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja, varovanje okolja, odnosi in medgeneracijska pomoč še pred pol leta zdelo kot nadgradnja obstoječega sistema. Danes se je prelilo v vse pore njihovega poslovanja. Z vsemi elementi zavedanja, ki so jih sprejeli v dobro zaposlenih in okolice, so danes mnogo bogatejši, še pravijo v podjetju e3plus, kjer je večina zaposlenih žensk.

V podjetju e3plus si kot enega od učinkov certifikata želijo, da bi k sodelovanju privabili družbeno odgovorne poslovne partnerje.

Podobni poudarki in vprašanja so tudi v ospredju letošnje kampanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. »Kdaj je 9-17 postalo 24/7?«, »Delo od doma ali doma ne delam?«, »Ker sem manj s sodelavci, se včasih sprašujem, ali sem odveč?« Nova realnost nas sooča s spremembami, ki so še posebej opazne na področju dela. 

Kampanja tako nagovarja delodajalce, ki imajo vsaj pet zaposlenih, da se pridružijo več kot 110 podjetjem in organizacijam, ki jim na Ekvilib Inštitutu s partnerji pomagajo izboljševati delovno okolje za boljše počutje in večjo motiviranost zaposlenih. V letošnjem letu je certificiranje za 100 pristopnih certifikatov brezplačno. 

Več na: certifikatdod.si


Naročnik oglasne vsebine je Ekvilib Inštitut