Resda nas sodoben življenjski slog in delovni tempo silita k tipkovnicam, a sta vendarle nalivnik in papir nenadomestljiva, ko gre za izkazovanje pristnih čustev, čestitke, voščila ... Veseli december je zagotovo mesec, ko izražanja dobrih želja ne bi smelo primanjkovati, in to na papirju, a mnogi se tega otepajo v strahu, da je njihova pisava neberljiva, sramotna, obupna.Toda nikar se tega ne bojte, mirijo strokovnjaki, grdo oblikovane črke, povedi, ki ne poznajo vodoravne črte ter najrazličnejše čičke in čačke le potrjujejo, da ste izjemno ustvarjalni in domiselni. Pa še, ljudje z neprivlačno pisavo veljajo za neodvisne in samostojne ter samozavestne, obenem pa inteligentni. Kajti roka preprosto ne more slediti možganom, ki nenehno odkrivajo nove svetove. Pomembno pa je, da se pri pisanju, čeprav se vam to morda zdi sizifovo delo, vendarle potrudite in tako izkažete še spoštovanje do naslovnika. Sicer pa malce v tolažbo: številni veliki misleci, junaki in zgodovinske osebnosti so pisali težko berljivo, kdo ve, morda ste tudi vi na pravi poti, da spremenite svet! Kakor koli že, pišemo z glavo in ne z roko, opozarjajo strokovnjaki, zato ne pozabimo, da s tistim, kar ponudimo na papirju, razgaljamo svoj značaj. Grafologija je marsikje po svetu priznana in cenjena veda, v mnogo strokah si z grafološkimi analizami pomagajo pri ocenjevanju ljudi za določene potrebe. Še najbolj je uveljavljenja na pravnem področju, kjer pomaga pri prepoznavanju identitete pisca, drugod po svetu pa jo že s pridom uporabljajo tudi pri službenem kadrovanju, pri poklicnem usmerjanju, na vzgojno-izobraževalnem področju in pri izboljševanju medosebnih odnosov. Grafologi tako med drugim ocenjujejo naklon pisave, velikost črk, ostrino pisave in pritisk, saj vse te lastnosti veliko razodevajo o avtorju napisanega.