Skupno življenje ni pogoj za izločitveni zahtevek

Hvala za postavljeno vprašanje. Čeprav bi imeli po sami jezikovni razlagi izločitveno pravico zgolj tisti potomci, ki so živeli skupaj z zapustnikom in mu s svojim delom, zaslužkom ali kako drugače pomagali pri pridobivanju, pa je sodna praksa denimo izrekla, da potomci izločitveni zahtevek sicer pridobijo šele ob zapustnikovi smrti, ni pa za njegovo utemeljenost pogoj skupno življenje vse do zapustnikove smrti.

Če je potomec s skupnim življenjem in prispevki prispeval k prednikovemu premoženju, zaradi česar bi bil ob prednikovi smrti utemeljen njegov izločitveni zahtevek, te pravice ne izgubi, če se od prednika odseli pred njegovo smrtjo, tako da bi bil izločitveni zahtevek v vašem primeru morda lahko uspešen – če ste denimo določeno obdobje živeli skupaj z mamo, pa ste se kasneje odselili. Tedaj bi veljalo, da se lahko iz zapustnikovega premoženja izloči del, ki ustreza vašemu prispevku k povečanju ali ohranitvi vrednosti tega premoženja.