VPRAŠAJTE STROKOVNJAKA

Občina bi rada gradila na moji zemlji, ali lahko zahtevam odškodnino

V naši občini so se odločili, da bodo na delu mojega zemljišča postavili objekt za odvodnjavanje cestišča.
Fotografija: Mi občina za posege na mojo parcelo dolguje odškodnino? Foto: Silverkblackstock/shutterstock
Odpri galerijo
Mi občina za posege na mojo parcelo dolguje odškodnino? Foto: Silverkblackstock/shutterstock

Izpogajajte si čim boljšo odškodnino

Odgovarja:

bostjan-j-turk

Pravnik, za brezplačen pravni nasvet nam pišite na info@onaplus.si

Zahvaljujem se za vaše vprašanje.

Lastniki zemljišč ob javni cesti morajo sicer dopustiti vse posege, ki so nujno potrebni za nemoteno uporabo javne ceste, zlasti pa za dostop do cestnih objektov zaradi njihovega vzdrževanja, za gradnjo objektov in naprav za odvodnjavanje cestišča in cestnega telesa, za postavitev prometne signalizacije in prometne opreme, za izvedbo ukrepov in postavitev začasnih ali stalnih naprav za zaščito ceste in prometa na njej pred snežnimi plazovi, zameti, hrupom, slepilnimi učinki in drugimi škodljivimi vplivi in za odlaganje snega na njihovo zemljišče, če se jim s tem ne povzroča škoda. 

Za izvedbo teh ukrepov se lahko lastninska pravica na nepremičnini začasno ali trajno obremeni s služnostjo v javno korist. V primeru ustanovitve take služnosti pa vam pripada odškodnina, ki obsega zmanjšano vrednost nepremičnine in dejansko škodo. Kakšna je ta odškodnina, se sicer razlikuje od primera do primera, vsekakor pa se poskusite z občino čim bolje izpogajati, lahko najamete tudi ustreznega pravnega strokovnjaka.

Preberite še:

V prodaji

Ne spreglejte