Skušajte dokumentirati domnevno nevarno vožnjo

Zahvaljujem se vam za pismo, ki odstira dokaj akuten problem podaljševanja vozniškega dovoljenja voznikom, ki na prvi pogled niso več sposobni upravljati svoje vozilo.

Moje osebno mnenje je, da bi moral organ, pristojen za podaljševanje vozniškega dovoljenja, poleg kriterijev psihofizične sposobnosti za vožnjo, ki jih že tako upošteva, upoštevati tudi morebitne dokaze, ki bi pričali o tem, da oseba, ki ima sicer veljavno vozniško dovoljenje, vozi nevarno in ogroža druge udeležence v prometu – denimo fotografije neprimerne vožnje.

Taki dokazi bi pravzaprav morali biti odločilni pri presoji o tem, ali je konkreten voznik še sposoben za vožnjo in ali se mu lahko posledično podaljša vozniško dovoljenje.

Omenjeni gospod torej ima veljavno vozniško dovoljenje, kar seveda pomeni, da formalno lahko še naprej vozi avto. Kljub temu bi vam svetoval, da poskusite njegovo domnevno nevarno vožnjo dokumentirati in jo poslati na policijo, ki bo lahko potem temu primerno ukrepala.

V skladu z zakonom o prekrških namreč velja, da mora prekrškovni organ (policija) v petih dneh od ugotovitve prekrška in storilca predlagati sodišču, da storilcu začasno odvzame vozniško dovoljenje, če je podan utemeljen sum, da je storilec, ki ima veljavno vozniško dovoljenje, storil prekršek zoper varnost cestnega prometa, za katerega je predpisana stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu v številu, zaradi katerega se po zakonu izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (denimo vožnja pod vplivom alkohola, vožnja v nasprotno stran avtoceste in podobno).