Levi, tigri, leopardi, gepardi in jaguarji so ene izmed najbolj priljubljenih mačjih vrst, a so njihova življenja v naravi danes žal močno ogrožena. »Velike mačke so med najbolj prepoznavnimi in občudovanja vrednimi živalmi. Naj spomnimo, da so prav te vrste navdihovale proizvajalce avtomobilov, športne opreme in modne oblikovalce, ki so jih uporabljali kot simbole moči, hitrosti, lepote. V današnjem času pa so te čudovite živali zaradi človekovih dejavnosti marsikje že kritično ogrožene,« so zapisali na ministrstvu za okolje in prostor. Zaradi izgube življenjskega prostora in pomanjkanja plena kot posledice človekovih posegov v naravo, neposrednih konfliktov, krivolova in nezakonite trgovine populacije velikih mačk naglo upadajo. Populacija tigra se je v zadnjih 100 letih zmanjšala za 95 odstotkov, populacija afriških levov pa v samo 20 letih za 40 odstotkov.V Sloveniji imamo dve vrsti prosto živečih mačk, risa in divjo mačko. Ris je bil pri nas iztrebljen in znova naseljen v 70. letih prejšnjega stoletja. Trenutno poteka pomemben projekt za ohranitev risa v Sloveniji v okviru programa Life, ki vključuje 11 institucij v petih državah, vodi pa ga Zavod za gozdove Slovenije.»Z ohranitvijo te karizmatične vrste bomo izpolnili odgovornost do narave in prihodnjih rodov. To odgovornost so prepoznale in si za njeno izpolnitev aktivno prizadevajo vse ključne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom prosto živečih živali. Uspešno medinstitucionalno sodelovanje in vključevanje lokalnih skupnosti je eden od osnovnih pogojev za uspešno izvedbo tega ambiciozno zastavljenega projekta,« navajajo na ministrstvu. Generalna skupščina Združenih narodov je 3. marec za svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst razglasila konec leta 2013. Na današnji dan se spominjamo leta 1973 v Washingtonu sprejete konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.