Na glasovanju, ki je potekalo od 4. julija do 16. avgusta letos, je sodelovalo 4,6 milijona ljudi, 84 odstotkov anketiranih pa je nasprotovalo premikanju ure. V Sloveniji se je spletnega posvetovanja udeležilo 0,73 odstotka ljudi, 87 odstotkov jih je podprlo ukinitev premikanja ure. 80 odstotkov jih je navedlo, da imajo s premikanjem ure negativne ali zelo negativne izkušnje.

Evropska komisija je zato sprejela politično odločitev, da bodo predlagali spremembo direktive, ki ureja premikanje ure dvakrat letno. Predlog bodo podali Evropskemu parlamentu in državam članicam, ki naj bi se nato same odločile, kateri čas bodo imele. Predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker je v intervjuju še dejal, da si ljudje želijo vse leto ohraniti poletni čas in da bodo upoštevali njihovo voljo.Večina držav članic EU ima sicer dolgo tradicijo premikanja ure, ki sega do prve in druge svetovne vojne ali naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja. Za premik na poletni čas so se države takrat odločile predvsem zaradi prihranka energije in drugih razlogov, denimo varnosti v cestnem prometu ali večjih možnosti za prostočasne dejavnosti zaradi daljšega dneva.